Mange fritas fra kravet om å levere næringsoppgave

 • Tips en venn om denne siden

Med virkning fra inntektsåret 2009 har Skattedirektoratet fastsatt en ny forskrift om fritak fra plikt til å levere næringsoppgave. Fritaket vil med enkelte unntak typisk gjelde for ikke mva pliktige næringsdrivende med under kr 50 000 i omsetning. Et av disse unntakene er bønder som krever gjennomsnittsligning skogbruk, eller jordbruksfradrag.

Skattytere som omfattes av fritaket vil ikke ha bokføringsplikt etter bokføringsloven § 2. Det følger imidlertid av forskrift nr. 1434 § 2 at slike skattytere skal dokumentere transaksjoner mv. i samsvar med bokføringsloven §§ 10 og 11 og bokføringsforskriften kapittel 5, 6 og 8. Dokumentasjonen skal oppbevares i samsvar med bokføringsloven § 13 og bokføringsforskriften kapittel 7 og 8.

Fritaket gjelder ikke for: 

 • selskaper mv. som er skattepliktige etter skatteloven § 2-2 (1) 
 • selskap som nevnt i skatteloven § 2-2 (2) 
 • skattytere som omfattes av skatteloven § 2-3, § 14-81 og § 14-82 
 • skattytere som krever fradrag etter skatteloven § 8-1 (5) eller (7) 
 • skattytere som krever fradrag i skatt etter skatteloven § 16-40 
 • skattytere som krever næringsinntekten fordelt med ektefelle etter skatteloven § 2-11 
 • skattytere som har drevet mer enn én virksomhet i året eller har drevet virksomhet som er skattepliktig til mer enn én kommune, jf. skatteloven § 3-3 
 • skattytere som plikter å levere følgende ligningsskjemaer: 
  - RF-1122 « Tilleggsskjema for overnattings- og serveringssteder som serverer øl, [...]» 
  - RF-1160 « Særskilt oppgaveplikt for lønn til barn fra foreldres bedrift mv. » 
  - RF-1223 « Tilleggsskjema for drosje- og lastebilnæringen mv. » 
  - RF-1189 « Årsoppgjør for utleie mv. av fast eiendom » sammen med RF-1084 « Avskrivningsskjema » som både gjelder næringsvirksomhet og den utleide eiendommen 
 • skattytere for øvrig som er regnskapspliktige etter regnskapsloven§ 1-2, eller 
 • skattytere som er registreringspliktige etter merverdiavgiftsloven § 2-1.   

 

Skattebilaget "Foran årsoppgjøret 2017"

Skattebilaget "Foran årsoppgjøret 2017" står på trykk i Bondebladet nr 5/2018 og er også tilgjengelig på våre nettsider. Bilaget gir en fyldig omtale av aktuelle problemstillinger knyttet til årsoppgjøret for 2017, samt en omtale av regelendringer i 2017. Bilaget er skrevet av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS.

Frister for innlevering av skattemelding for 2016

Skattemelding for inntekståret 2016 har ulike innleveringsfrister. Næringsdrivende skal levere skattemeldingen elektronisk innen 31. mai. Lønnsmottakere og pensjonister har leveringsfrist 30. april, med unntak av de som er deltakere i DLS eller har ektefelle som leverer skattemelding for næringsdrivende.

Posteringsnøkler

Posteringsnøkler for 2018 er en håndbok for regnskapsførere, bønder, studenter og andre som fører regnskap i landbruk og andre næringer.

A-melding

Rapportering av føderåd og lønn via A-melding

For inntektsåret 2015 skal all innrapportering av føderåd og lønn gjøres via A-melding. Rapporteringsfristen er 5. januar, men har du ikke gjort det enda - så gjør det så fort som mulig. Siden dette er første året med nytt rapporteringssystem er det bestemt at det ikke ilegges straffegebyr dersom oppgavene er levert innen utgangen av januar.

A-ordningen

Har du ansatte? - husk ny metode for lønnsraportering fra 2015

A-ordningen er betegnelsen på den nye rutinen for innrapportering av lønns- og arbeidsforhold. Har man ansatte skal det sendes inn en melding pr måned. Fristen for innsending er den 5. i påfølgende måned (dvs. rapportering for januar 2015 - innen 5. februar). Alt gjøres via altinn.no eller direkte fra fagsystem.

Stort potensial for effektivisering av dataflyt og forbedret beslutningsstøtte i landbruket

Sentrale aktører innen norsk landbruk besluttet våren 2007 å gjennomføre et forprosjekt, for å studere behov og mulige løsninger for styrket beslutningsstøtte og mer effektiv dataflyt i landbruket. Forprosjektet er nå ferdig og konkluderer med at næringa bør løfte i flokk og utvikle felles infrastruktur og faglige standarder for å få til mer effektiv dataflyt og bedre beslutningsstøtte.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere