Frister for innlevering av skattemelding for 2016

  • Tips en venn om denne siden

Skattemelding for inntekståret 2016 har ulike innleveringsfrister. Næringsdrivende skal levere skattemeldingen elektronisk innen 31. mai. Lønnsmottakere og pensjonister har leveringsfrist 30. april, med unntak av de som er deltakere i DLS eller har ektefelle som leverer skattemelding for næringsdrivende.

Skattemelding for lønnsmottakere og pensjonister er forhåndsutfylt og skal kontrolleres. Er det forhåndsutfylte skattemeldingen korrekt trenger man ikke å levere den inn. Ved å ikke sende inn skattemeldingen gir man et stille samtykke at den er riktig. Har man endringer skal skattemeldingen korrigeres og sendes inn innen 30. april.

Det er viktig å merke seg at de som har mottatt skattemelding for lønnsmottakere og pensjonister har samme frist som ektefeller når de har mottatt skattemelding for næringsdrivende, dvs. 31. mai.

De som har mottatt skattemelding for lønnsmottakere og pensjonister og samtidig er deltaker i et deltakerlignet selskap har innleveringsfrist den 31. mai samtidig som selskapet skal levere sin selskapsmelding.

Har man mottatt skattemelding for næringsdrivende skal man levere skattemelding med korrekte vedlegg innen 31. mai. Skattemeldingen må leveres elektronisk via altinn.no.

Leveringsfrister for skattemelding er omtalt i:
Forskrift til skatteforvaltningsloven
§ 8-2-3. Leveringsfrist

(1) Skattemelding skal leveres
a) innen utgangen av mai i året etter skattleggingsperioden for selskap mv. som nevnt i skatteloven § 2-2 første ledd, for selskap som skal levere selskapsmelding mv. etter skatteforvaltningsloven § 8-9 og for eier av enkeltpersonsforetak
b) innen utgangen av april i året etter skattleggingsperioden for andre skattepliktige, herunder skattepliktige som nevnt i petroleumsskatteloven § 5 første ledd første punktum.
(2) Ektefeller med forskjellig frist kan benytte den lengste fristen.
(3) Deltaker i selskap som skal levere selskapsmelding mv. etter skatteforvaltningsloven § 8-9 har samme frist som selskapet.

Skattebilaget "Foran årsoppgjøret 2017"

Skattebilaget "Foran årsoppgjøret 2017" står på trykk i Bondebladet nr 5/2018 og er også tilgjengelig på våre nettsider. Bilaget gir en fyldig omtale av aktuelle problemstillinger knyttet til årsoppgjøret for 2017, samt en omtale av regelendringer i 2017. Bilaget er skrevet av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS.

Posteringsnøkler

Posteringsnøkler for 2018 er en håndbok for regnskapsførere, bønder, studenter og andre som fører regnskap i landbruk og andre næringer.

A-melding

Rapportering av føderåd og lønn via A-melding

For inntektsåret 2015 skal all innrapportering av føderåd og lønn gjøres via A-melding. Rapporteringsfristen er 5. januar, men har du ikke gjort det enda - så gjør det så fort som mulig. Siden dette er første året med nytt rapporteringssystem er det bestemt at det ikke ilegges straffegebyr dersom oppgavene er levert innen utgangen av januar.

A-ordningen

Har du ansatte? - husk ny metode for lønnsraportering fra 2015

A-ordningen er betegnelsen på den nye rutinen for innrapportering av lønns- og arbeidsforhold. Har man ansatte skal det sendes inn en melding pr måned. Fristen for innsending er den 5. i påfølgende måned (dvs. rapportering for januar 2015 - innen 5. februar). Alt gjøres via altinn.no eller direkte fra fagsystem.

Mange fritas fra kravet om å levere næringsoppgave

Med virkning fra inntektsåret 2009 har Skattedirektoratet fastsatt en ny forskrift om fritak fra plikt til å levere næringsoppgave. Fritaket vil med enkelte unntak typisk gjelde for ikke mva pliktige næringsdrivende med under kr 50 000 i omsetning. Et av disse unntakene er bønder som krever gjennomsnittsligning skogbruk, eller jordbruksfradrag.

Stort potensial for effektivisering av dataflyt og forbedret beslutningsstøtte i landbruket

Sentrale aktører innen norsk landbruk besluttet våren 2007 å gjennomføre et forprosjekt, for å studere behov og mulige løsninger for styrket beslutningsstøtte og mer effektiv dataflyt i landbruket. Forprosjektet er nå ferdig og konkluderer med at næringa bør løfte i flokk og utvikle felles infrastruktur og faglige standarder for å få til mer effektiv dataflyt og bedre beslutningsstøtte.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere