Elektronisk skattekort

  • Tips en venn om denne siden

For inntektsåret 2014 blir det obligatorisk med elektronisk skattekort.

For inntekståret 2014 vil det ikke bli utsendt tradisjonelle skattekort. Arbeidstakere vil få tilsendt en skattetrekksmelding med informasjon. Denne skal ikke leveres videre til arbeidsgiveren. Arbeidsgiveren er selv ansvarlig for å hente inn opplysningene som er nødvendig for å avlønne den ansatte. Dette kan gjøres på to måter:

  • Bestilles via fagsystem og automatisk innleses igjen via skjema og filvedlegg RF-1211.
     
  • Bestilles i Altinnportalen på skjema RF-1307. Her kan arbeidsgiver bestille skatteopplysninger for inntil 10 ansatte av gangen. Man velger om man ønsker å hente alle opplysninger eller kun hente de endringer som har skjedd etter forrige bestilling. Ved innsending av RF-1307 vil svar med opplysningene være tilgjengelig med en gang i ”Min Meldingsboks”. Arbeidsgiver trenger kun fødselsnummer på de ansatte for å bestille elektronisk skattekort.

Når en arbeidstaker gjør endringer på sin skattetrekkmelding vil arbeidsgiver få melding via sms/e-post. Arbeidsgiver er da ansvarlig for å hente inn de nye opplysninger elektronisk..

Elektronisk skattekort vil ikke være tigjengelig for de som har frikort eller kun har D-nummer. Disse ansatte må først selv bestille skattetrekkmelding før arbeidsgiver får bestilt elektronisk skattekort. Om arbeidsgiver er hoved- eller biarbeidsgiver må avklares med den enkelte ansatt da dette ikke kommer fremkommer på det elektroniske skattekortet.

Skjema RF-1307 bestill elektronisk skattekort er nå tilgjengelig i Altinn.no, men kun for inntektsåret 2013. Elektroniske skattekort for 2014 vil bli tilgjengelig på et senere tidspunkt.

For å kunne bestille elektroniske skattekort trenger man Altinn-rollen: Utfyller/Innsender for den juridiske enheten som bestiller.

 

Les mer på Altinn sine nettsider

Les mer på Skatteetatens sine nettsider

Skattebilaget "Foran årsoppgjøret 2017"

Skattebilaget "Foran årsoppgjøret 2017" står på trykk i Bondebladet nr 5/2018 og er også tilgjengelig på våre nettsider. Bilaget gir en fyldig omtale av aktuelle problemstillinger knyttet til årsoppgjøret for 2017, samt en omtale av regelendringer i 2017. Bilaget er skrevet av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS.

Frister for innlevering av skattemelding for 2016

Skattemelding for inntekståret 2016 har ulike innleveringsfrister. Næringsdrivende skal levere skattemeldingen elektronisk innen 31. mai. Lønnsmottakere og pensjonister har leveringsfrist 30. april, med unntak av de som er deltakere i DLS eller har ektefelle som leverer skattemelding for næringsdrivende.

Posteringsnøkler

Posteringsnøkler for 2018 er en håndbok for regnskapsførere, bønder, studenter og andre som fører regnskap i landbruk og andre næringer.

A-melding

Rapportering av føderåd og lønn via A-melding

For inntektsåret 2015 skal all innrapportering av føderåd og lønn gjøres via A-melding. Rapporteringsfristen er 5. januar, men har du ikke gjort det enda - så gjør det så fort som mulig. Siden dette er første året med nytt rapporteringssystem er det bestemt at det ikke ilegges straffegebyr dersom oppgavene er levert innen utgangen av januar.

A-ordningen

Har du ansatte? - husk ny metode for lønnsraportering fra 2015

A-ordningen er betegnelsen på den nye rutinen for innrapportering av lønns- og arbeidsforhold. Har man ansatte skal det sendes inn en melding pr måned. Fristen for innsending er den 5. i påfølgende måned (dvs. rapportering for januar 2015 - innen 5. februar). Alt gjøres via altinn.no eller direkte fra fagsystem.

Mange fritas fra kravet om å levere næringsoppgave

Med virkning fra inntektsåret 2009 har Skattedirektoratet fastsatt en ny forskrift om fritak fra plikt til å levere næringsoppgave. Fritaket vil med enkelte unntak typisk gjelde for ikke mva pliktige næringsdrivende med under kr 50 000 i omsetning. Et av disse unntakene er bønder som krever gjennomsnittsligning skogbruk, eller jordbruksfradrag.

Stort potensial for effektivisering av dataflyt og forbedret beslutningsstøtte i landbruket

Sentrale aktører innen norsk landbruk besluttet våren 2007 å gjennomføre et forprosjekt, for å studere behov og mulige løsninger for styrket beslutningsstøtte og mer effektiv dataflyt i landbruket. Forprosjektet er nå ferdig og konkluderer med at næringa bør løfte i flokk og utvikle felles infrastruktur og faglige standarder for å få til mer effektiv dataflyt og bedre beslutningsstøtte.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere