Nyhetsbrevsamling

  • Tips en venn om denne siden

Da er nytt nyhetsbrev fra kompetanseløftet ute! Informasjon om sluttkonferansen 24. november, og nå er tilskuddspotten på erfaringsgrupper tom! Det er delt ut 600.000 til 94 grupperinger!

Kompetanseløft Trøndersk landbruk er et 3 årig satsingsprosjekt eid av Fylkeskommunene, Fylkesmennene og Bondelagene i begge fylker og Allskog.

Prosjektet skal gjennom kompetanse  og endra arbeidsmetoder styrke konkurransekraften i Trøndersk landbruk

Nyhetsbrev 1 2016

Nyhetsbrev 8 2015

Nyhetsbrev 7 2015

Nyhetsbrev 6 2015

Nyhetsbrev 5 2015

Nyhetsbrev 4 2015

Nyhetsbrev 3 2015

Nyhetsbrev 2 2015

Nyhetsbrev 1 2015

Nyhetsbrev 5 2014

Nyhetbrev 4 2014

Nyhetsbrev 3 2014

Nyhetsbrev 2 2014

Nyhetsbrev 1 2014

 

 

 

 

 

Utvidet kompetansekafe - Rådgiversalg

Rådgiversalg - salgspsykologi og metodikk for å synliggjøre gårdbrukerens behov og hvordan rådgivningen gir positiv effekt på driftsresultatet. Hvordan jobber andre bransjer med rådgiversalg, og hvordan ønsker jeg som bonde at dere skal selge dere inn til meg?

Kurs i evalueringsmetodikk i landbruket

Som en oppfølging av rapporten fremtidens rådgivningsbehov for bonden, utført av Bygdeforskning, ble det bestemt i arbeidsgruppemøte for rådgivergruppa at KTLskulle kjøre kurs i evalueringsmetodikk for rådgiverorganisasjonene i landbruket. Kurset arrangeres 28.april.

sgk

Kompetansekafe i 16. april - Bioenergi - ferdigvarme

Skjetlein grønt kompetansesenter inviterer til kompetansekafe 16.april. Interessen for bioenergi er stor, og mange er nysgjerrig på bruk av bioenergi i bygg. Kom å få en orientering og diskusjon om økt fokus på bioenergi i byggeplanleggingen.

.

Hvor mange Erfaringsgrupper er det - og hva fokuserer de på?

Her kommer en oversikt over de som har fått midler fra KTL til å drive kompetanseheving i 2014/2015. Kanskje kan det være til inspirasjon for flere å starte opp? Er du med i en kukafe eller lignende kan dere nå få tilskudd for å hyre inn fagpersoner til å gi det en ekstra faglig tyngde.

Rådgiving lønner seg - en presentasjonsserie

Her kan du laste ned presentasjonen "Rådgiving lønner seg" Et samarbeidsprosjekt mellom Tine, Nortura, Allskog, Norsk landbruksrådgiving og Felleskjøpet. Presentasjonen er til fri bruk mot akkreditering til de som har utarbeidet materialet. (klikk på overskrifta for å få frem presentasjonen)

Våre samarbeidspartnere