Hvor mange Erfaringsgrupper er det - og hva fokuserer de på?

  • Tips en venn om denne siden

Her kommer en oversikt over de som har fått midler fra KTL til å drive kompetanseheving i 2014/2015. Kanskje kan det være til inspirasjon for flere å starte opp? Er du med i en kukafe eller lignende kan dere nå få tilskudd for å hyre inn fagpersoner til å gi det en ekstra faglig tyngde.

erfarings-gruppementor kollega-veil.faglig opplæring Kommunetema
x   Snåsarobotklubb
x   Verdalkorngruppa stiklestad/ Volhaugen
x   SnåsaHusdyrgjødsel 
 x  SnåsaBedre grovforkvaliget 
   xÅfjordjordbearbeiding, grashøsting
x   ÅfjordHjorteoppdrett
   xÅfjordbedriftsledelse, HMS, økonomi 
x   Levanger potetdyrking 
  X Åfjord/Roanpraktisk bruk av LELY melkerobot
  X Åfjord/RoanPraktisk bruk av DELAVAL melkerobot
  X Åfjord/RoanManagment i fjøset
x   SteinkjerRobotgjengen i Stod
 X  Bangdalen Eggproduksjon
 x  Namsosøkt komp saudrift
   XOrkdalfaglig kukaffe
 X  Hegra /Stjørdalmentor på sau
 X  Soknedal/Midtre Gauldalmentor melkerobot
  x Bynesset Trondheimku korn og markdag
   XÅfjord_RoanImek, snyltere, ullbehandling og fóring
X   Namdalseidsaukontroll, løsninger i fjøs erfaringsdeling p sauhold
   XSelbu og Tydal BondelagFagmøte grovfor
   XSelbu Bondelagavl, fjøsbygging og grovfór
X   Nedre Stjørdal kukaffesmåskala matproduksjon
  x Rennebu bondelaggrendekafeer rekruttering og levende bygder
X   Ytterøyombygging melkestall til robot
 X  Jøasau, utbygging og gjeterhund
x   Ytterøykorn
 X  Rennebubedre på sau
   XLeksvik produsentlagbygging av melkefjøs
   xsamaarbeidsgruppa for Stjørdal bondelagkornøkonomi
 x  Leksviksauefjøs
 x  Liernemelkeproduksjon
   xRennebu BondelagTraktorkurs for damer
 x   drift og grovfor
 x  Namskoganveivalg
  x Rennebu sau og geitsau
   xRennebu sau og geitsau
 x  Levanger sau
 x  Namskoganmelkeproduksjon
   xVerdal Bondelagsamliv og gården som arbeidsplass
logo KTL

Nyhetsbrevsamling

Da er nytt nyhetsbrev fra kompetanseløftet ute! Informasjon om sluttkonferansen 24. november, og nå er tilskuddspotten på erfaringsgrupper tom! Det er delt ut 600.000 til 94 grupperinger!

Utvidet kompetansekafe - Rådgiversalg

Rådgiversalg - salgspsykologi og metodikk for å synliggjøre gårdbrukerens behov og hvordan rådgivningen gir positiv effekt på driftsresultatet. Hvordan jobber andre bransjer med rådgiversalg, og hvordan ønsker jeg som bonde at dere skal selge dere inn til meg?

Kurs i evalueringsmetodikk i landbruket

Som en oppfølging av rapporten fremtidens rådgivningsbehov for bonden, utført av Bygdeforskning, ble det bestemt i arbeidsgruppemøte for rådgivergruppa at KTLskulle kjøre kurs i evalueringsmetodikk for rådgiverorganisasjonene i landbruket. Kurset arrangeres 28.april.

sgk

Kompetansekafe i 16. april - Bioenergi - ferdigvarme

Skjetlein grønt kompetansesenter inviterer til kompetansekafe 16.april. Interessen for bioenergi er stor, og mange er nysgjerrig på bruk av bioenergi i bygg. Kom å få en orientering og diskusjon om økt fokus på bioenergi i byggeplanleggingen.

Rådgiving lønner seg - en presentasjonsserie

Her kan du laste ned presentasjonen "Rådgiving lønner seg" Et samarbeidsprosjekt mellom Tine, Nortura, Allskog, Norsk landbruksrådgiving og Felleskjøpet. Presentasjonen er til fri bruk mot akkreditering til de som har utarbeidet materialet. (klikk på overskrifta for å få frem presentasjonen)

Våre samarbeidspartnere