1 C  Mer enn 2 millioner sauer og lam er på utmarksbeite hver sommer. Fôret de spiser har en verdi av rundt 1 mrd kroner! Det er god ressursutnytting når husdyra spiser graset vi ikke kan nytte på annen måte. Beitebruk er klimasmart fordi det ikke avgir CO2 ved jordarbeiding, det blir høsta uten bruk av fossilt brensel, og aktiv beiting gjør at vekstene avgir mindre CO2 grunnet mindre forråtning. Bare halvparten av fôrressursene i utmarka blir brukt i dag.

2 C   46 000 personer er sysselsatt i matindustrien. Det gjør den til Norges største fastlandsindustri, som årlig omsetter for 240 milliarder kroner og har ansatte over hele landet.  Les mer om verdikjeden hos Norsk Landbrukssamvirke. (tallene her har også med ansatte i fiskeindustrien).

3 B   6 200 kuer, som hver melker litt mer enn 7 400 liter melk årlig, gir 46 millioner liter melk. Det trengs ti liter melk for å lage en kilo ost.  Les mer om hva du får på kjøpet når du kjøper norsk mat hos Norsk Landbrukssamvirke.

4 A  Kombikua Norsk Rødt Fe er avla for å gi både kjøtt og melk, og avlsarbeidet er blitt framhevet av FNs landbruksorganisasjon som verdens mest bærekraftige. Årsaken er at det er avlet på helse og fruktbarhet, ikke ensidig melkeproduksjon eller kjøttfylde. Det gir mindre klimagassutslipp per produsert enhet. Les mer om NRF hos avlsorganisasjonen Geno.

5 B  Vi bruker 40 % mindre antibiotika i norsk husdyrhold sammenlignet med på 1990-tallet. Andre land bruker antibiotika forebyggende, i Norge blir det brukt ved behandling når dyra er sjuke, og etter å ha fått det foreskrevet fra veterinær. Norge bruker minst antibiotika i husdyrproduksjonen i Europa. Vi bruker 4 milligram per kilo kjøtt, mens Danmark bruker 43 mg/kg. Spania, Italia og Kypros er landene i Europa som bruker mest antibiotika. Målet om 10 % prosent reduksjon fra 2013-nivå innen 2020 ble nådd i 2018. Les mer om antibiotikabruk her.

6 A   Norske egg er, sammen med egg fra Sverige, Finland og Danmark, i en særstilling når det gjelder fravær av salmonellabakterien. I andre land er rå egg en av de vanligste årsakene til sykdomsutbrudd fra mat. Les mer om salmonellagarantien på norske egg på Matportalen.

7 A   Enmagede dyr som kylling og gris klarer ikke å fordøye gras, men ja, de kan faktisk spise trevirke i foredlet form! Trevirket går gjennom en gjæringsprosess der sukkeret danner et protein som kan erstatte soya i kraftfôret. Dette forskes det på for å utvikle dyrefôr basert på lokale råvarer fra skogen og havet. Les mer om forskningen på nye norske proteinkilder hos Foods of Norway.

 

Er du en kjenner av norsk landbruk?

1 – 2 riktige svar: Her var det tynt med kunnskap. Kanskje du skal legge neste ferie til en gård?

3 – 5 riktige svar: Ikke så verst! Du har en del kunnskap og er tydeligvis interessert i landbruk. Har du vurdert å søke naturbruksutdanning?

6 – 7 riktige svar: Du er en kjenner av landbruket og bonde kan være noe for deg! Du er en god ambassadør for landbruket!
 

 

Ta quizen en gang til!