Oppfyller ikkje måla i landbruksmeldinga

Publisert 27.06.2017
  • Tips en venn om denne siden

Bondeorganisasjonane braut i mai årets jordbruksforhandlingar fordi statens tilbod ikkje ga rom for dei nødvendige satsingane som må til for å sikre rekruttering til næringa og for å oppfylle måla i den nye stortingsmeldinga om jordbruket. Sjølv om landbruket 26. juni vart einige med staten om ei fordeling av midlane i tråd med føringane frå Stortinget, er det ikkje i år inngått ei ordinær jordbruksavtale med staten.

Fylkesleiar i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen.Fylkesleiar i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, presiserer at det er Stortinget som med knappast mogleg fleirtal beståande av Høgre, Framstegspartiet og Venstre som har vedteke målprisar og budsjettramme i årets jordbruksavtale.

- Budsjettramma gir etter vår meining ikkje rom for å oppfylle måla om inntektsutvikling, produksjonsauke basert på norske ressursar og satsing på jordbruk over heile landet som ligg i stortingsmeldinga, seier Oddvar Mikkelsen, fylkesleiar i Møre og Romsdal Bondelag.

Stortinget overlot til forhandlingspartane å fordele vedtatt budsjettramme. Mikkelsen meiner jordbrukets forhandlingsutval har gjort ein god jobb med å snu viktige delar av landbruksminister Jon Georg Dales politikk.

- Sjølv om vi har oppnådd å vri delar av den knappe ramma over til tydelegare prioritering av dei mindre bruka og noko meir distriktssatsing, så er ikkje dette nok til å motverke den negative utviklinga i jordbruket i fylket. Bøndene vil neste år få mindre inntektsauke enn andre grupper, stikk i strid med formuleringa i stortingsmeldinga.

- Alt i alt vart fordelinga av midlane ganske god, og vi får meir tilskot til grøfting, noko som er eit godt klimatiltak. Vi beheld beitetilskot på innmark med litt redusert sats, vi aukar tilskotet på utmark, vi beheld målprisen på svinekjøt og vi får noko meir midlar til investeringar med inntil 35 % tilskot. Vi er mindre fornøgd med at dei lettare sauerasane og storferasane vil få mindre kvalitetstilskot på kjøt, og at grasprodusentane på sentrale Austlandet får redusert arealtilskot. Den ekstra satsinga vi kravde for dei mindre mjølke- og ammekubruka i Vestlandsfylka fikk vi ikkje til med den ramma Venstre fikk gjennomslag for, seier Mikkelsen.

No håpar han at landbruk, matproduksjon og kulturlandskap blir tema i valkampen. - Landbruk er for viktig til at berre bønder skal vere opptekne av det, avsluttar Oddvar Mikkelsen.

- Ein siger for fornuften

- Fem års vaksenopplæring gir omsider frukter i praktisk politikk, seier fylkesleiar Oddvar Mikkelsen i Møre og Romsdal Bondelag om jordbruksavtalen som vart underteikna 16. mai.

-Tar ikke utfordringene på alvor

- Regjeringa har lagt fram et svakt tilbud. De tar ikke utfordringene i norsk landbruk på alvor, sier leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen.

Før jordbruksforhandlingane….

- Eg vil forberede meg sjølv og alle andre ved å liste opp ulike bortforklaringar om bønder si inntekt, brukt av den blåblå regjeringa, skriv nestleiar i Møre og Romsdal Bondelag, Gunnhild Overvoll, i eit lesarinnlegg.

I bokseringen med landbruksminister Dale

- Det er mildt sagt et slag under beltestedet når landbruksminister Dale hevder «tilskudd har ført til lavere inntekt hos bonden», skriver styremedlem i Møre og Romsdal Bondelag, Marte Halvorsen, Halsa, i et leserinnlegg.

Meir tull om tall frå Dale

Fylkesleiar i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, skriv i eit lesarinnlegg at vi ikkje må drive ein politikk som byggjer opp dei satsingsvillige for deretter å rive dei ned med overproduksjon og prisfall etter investering.

Oddvar Mikkelsen

Ingen satsing på landbruket!

- Regjeringa viser ingen vilje til å satse på landbruket, og følger ikke opp Stortingets landbrukspolitikk. Vi kan ikke skrive under på en avtale som svekker norsk matproduksjon, sier leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen.

Vestlandsbonden prioritert i jordbrukskrava

(NRK MØRE OG ROMSDAL): – Jeg syns det er et godt krav fra bondeorganisasjonene, sier fylkesleder i Bondelaget, Oddvar Mikkelsen. Vi er ei lavinntektsgruppe, så at vi stiller et relativt høyt krav er bare rimelig og på sin plass. Kravet er godt tilpassa Møre og Romsdal.

Oddvar Mikkelsen

Vestlandet er ikkje skapt for Dales landbrukspolitikk!

Kvifor støttar ikkje Sunnmørsposten ein politikk som er til gagn for næringslivet i eigen region? Det spør leiar i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, i eit lesarinnlegg og tilsvar til avisa sin leiarartikkel 8. april.

Prioriter små og mellomstore bruk

Melk på små og mellomstore bruk, og storfekjøttproduksjon utenfor kornområdene, er styret i Møre og Romsdal Bondelags prioriterte hovedsatsingsområder som de har sendt inn i sitt innspill til Norges Bondelag før årets jordbruksforhandlinger.

KrF og V med sterk støtte til landbruket

Steinar Reiten (KrF) kunne garantere at jordbruksmeldinga ikke er til å kjenne igjen når den behandles i Stortinget. Pål Farstad (V) mente konklusjonene i jordbruksmeldinga ikke henger på greip, og den vil garantert ikke se slik ut når Venstre har sagt sitt.

Oddvar Mikkelsen

Lettvint om avløsing på gårdsbruk

Fylkesleder Oddvar Mikkelsen mener avisa Tidens Krav tar flere snarveier når de på lederplass mandag 30. januar argumenterer for å avvikle det såkalte avløsertilskuddet for bonden.

Dette skjer i Møre og Romsdal Bondelag

Onsdag
26
September

Styremøte M&R Bondelag

Torsdag
04
Oktober

Styretur M&R Bondelag

Onsdag
21
November

Tema- og skattekurs for regnskapskontor

Kristiansund

Våre samarbeidspartnere