Nyttig samråd med Arbeiderpartiet i Midt-Norge

Publisert 18.03.2015
  • Tips en venn om denne siden

Det var god stemning og forståelse mellom partene da Bondelagene og Arbeiderpartiet i Midt-Norge møttes til regionmøte i Rindal 16. mars.

Bakteppet da 24 tillitsvalgte fra fylkeslagene i Bondelagene og Arbeiderpartiet i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal møttes var at jordbruksforhandlingene nærmer seg med stormskritt. Dagens regjering er i ferd med å konkurranseutsette norsk matproduksjon, mens landbruket har behov for stabilitet og langsiktige rammevilkår.

Samrådene i Midt-Norge har tradisjoner tilbake til Bjarne Håkon Hanssens tid som landbrukspolitiker. Både Arbeiderpartiet og Bondelagene ser på møtene som nyttige og lærerike med gode meningsutvekslinger, og for å skape bedre forståelse for hverandres synspunkter i landbrukspolitikken.

Rauma-prosjektet

Innledningsvis presenterte rådgiver i Møre og Romsdal Bondelag, Rose Bergslid, et arbeid som hun nylig har gjennomført i Rauma kommune. Økt matproduksjon basert på norske ressurser er en kjent målsetting i landbrukspolitikken. Med det som bakgrunn ble det utarbeidet en næringsstrategi for økt matproduksjon i Rauma. Ved å ta nasjonalt mål ned på kommunenivå ble det avdekket både flaskehalser og muligheter. Hennes hovedkonklusjon er at, om mål om økt matproduksjon skal nås, trengs det bønder i alle bygder.

Konsesjonsloven

Bondelagets fylkesledere f.v. Lars Morten Rosmo (Sør-Trøndelag), Inge Martin Karlsvik (Møre og Romsdal) og Asbjørn Helland (Nord-Trøndelag). (Foto: Rose Bergslid).Dersom regjeringens forslag om å fjerne konsesjonsloven får flertall i Stortinget, vil det få dramatiske konsekvenser for landbruket. Fylkesleder i Nord-Trøndelag Bondelag, Asbjørn Helland, pekte i sitt innlegg på det historiske bakteppet for odelslov og konsesjonsloven og virkninger hvis dette regelverket blir endret eller fjernet helt. Leder for landbrukspolitisk utvalg i Nord-Trøndelag Arbeiderparti, Carl Sitter Geving, redegjorde for Arbeiderpartiets syn. Han bekreftet at Bondelaget og Arbeiderpartiet står på samme side i denne saken.

Artikkel 19 i EØS-avtalen

Denne vinteren startet regjeringen nye forhandlinger om artikkel 19 i EØS-avtalen. Artikkelen omhandler handelen mellom EU og Norge med basis i landbruksvarer som ost, kjøtt og grønnsaker. Artikkelen slå fast at Norge og EU skal møtes annethvert år for å gjennomgå vilkårene for handelen med landbruksvarer, med sikte på gradvis liberalisering. Fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag, Lars Morten Rosmo, redegjorde i sitt innlegg for detaljene i dette og understreket behovet for et effektivt tollvern. Norge importerer 60 prosent av maten og 70 prosent kommer fra EU. Handelsbalansen mellom Norge EU med landbruksvarer blir stadig mer negativ. Veksten i etterspørselen dekkes av økt import. Forrige gang det ble forhandlet satt Arbeiderpartiet i regjering, og da ble de tollfrie kvotene økt dramatisk. Lars Morten Rosmo understreket viktigheten av at dette ikke gjentar seg nå. Flere av deltagerne fra Arbeiderpartiet kommenterte innlegget, men det var ingen som tok til motmæle.

Jordbruksforhandlingene

F.v.: fylkesleder Per Vidar Kjølmoen, fylkesordfører Jon Aasen og fylkessekretær Egil T. Ekhaugen i Møre og Romsdal Arbeiderparti (Foto: Rose Bergslid).Jordbruksforhandlingene 2015 var siste post på programmet. Det viktigste er at regjeringa viser vilje til å satse på landbruket, og utnytter ressursene rundt om på norske bygder, sa fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag, Inge Martin Karlsvik, i sitt innlegg. Han gikk ikke inn på kravene før årets oppgjør, men understreket viktigheten av å fokusere sterk tro på bondeyrket, og verdiene dem står for. Dette er viktigere enn inntektene. - Vi er nødt å få til optimisme blant ungdom som vil inn i næringen. Vi kan gjerne diskutere bondens inntekt, men det er et virkemiddel. Målet er at vi skal øke norsk matproduksjon i takt med befolkningsveksten, sa han.

Fylkesordføreren i Møre og Romsdal, Jon Aasen, berømmet bøndene i sitt innlegg og understreket viljen som er i Arbeiderpartiet til å beholde et aktivt landbruk over hele landet. Han viste til 25 punkter i en uttale om landbruk fra Møre og Romsdal Arbeiderparti. Stig Klomsten fulgte opp med å vise til 13 punkter om landbruk i en uttale fra Sør-Trøndelag Arbeiderparti. Et klart utrykk for at Arbeiderpartiet vil prioritere landbruk i sitt arbeid.

Fylkessekretær i Møre og Romsdal Arbeiderparti, Egil Ekhaugen, oppsummerte møtet som veldig positivt. Samtidig poengterte han hvor viktig det er å arbeide for si sak til siste slutt. På tross av at folkeopinionen står på landbrukets side, kan regjeringa få igjennom negative endringer. Han viste til andre saker den siste tiden. Endringer i arbeidsmiljøloven og søndagsåpne butikker ble vedtatt til tross for at folk flest er i mot, avsluttet han.

Se også presseklipp:

- Ein siger for fornuften

- Fem års vaksenopplæring gir omsider frukter i praktisk politikk, seier fylkesleiar Oddvar Mikkelsen i Møre og Romsdal Bondelag om jordbruksavtalen som vart underteikna 16. mai.

-Tar ikke utfordringene på alvor

- Regjeringa har lagt fram et svakt tilbud. De tar ikke utfordringene i norsk landbruk på alvor, sier leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen.

Før jordbruksforhandlingane….

- Eg vil forberede meg sjølv og alle andre ved å liste opp ulike bortforklaringar om bønder si inntekt, brukt av den blåblå regjeringa, skriv nestleiar i Møre og Romsdal Bondelag, Gunnhild Overvoll, i eit lesarinnlegg.

I bokseringen med landbruksminister Dale

- Det er mildt sagt et slag under beltestedet når landbruksminister Dale hevder «tilskudd har ført til lavere inntekt hos bonden», skriver styremedlem i Møre og Romsdal Bondelag, Marte Halvorsen, Halsa, i et leserinnlegg.

Meir tull om tall frå Dale

Fylkesleiar i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, skriv i eit lesarinnlegg at vi ikkje må drive ein politikk som byggjer opp dei satsingsvillige for deretter å rive dei ned med overproduksjon og prisfall etter investering.

Oddvar Mikkelsen

Oppfyller ikkje måla i landbruksmeldinga

Bondeorganisasjonane braut i mai årets jordbruksforhandlingar fordi statens tilbod ikkje ga rom for dei nødvendige satsingane som må til for å sikre rekruttering til næringa og for å oppfylle måla i den nye stortingsmeldinga om jordbruket. Sjølv om landbruket 26. juni vart einige med staten om ei fordeling av midlane i tråd med føringane frå Stortinget, er det ikkje i år inngått ei ordinær jordbruksavtale med staten.

Oddvar Mikkelsen

Ingen satsing på landbruket!

- Regjeringa viser ingen vilje til å satse på landbruket, og følger ikke opp Stortingets landbrukspolitikk. Vi kan ikke skrive under på en avtale som svekker norsk matproduksjon, sier leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen.

Vestlandsbonden prioritert i jordbrukskrava

(NRK MØRE OG ROMSDAL): – Jeg syns det er et godt krav fra bondeorganisasjonene, sier fylkesleder i Bondelaget, Oddvar Mikkelsen. Vi er ei lavinntektsgruppe, så at vi stiller et relativt høyt krav er bare rimelig og på sin plass. Kravet er godt tilpassa Møre og Romsdal.

Oddvar Mikkelsen

Vestlandet er ikkje skapt for Dales landbrukspolitikk!

Kvifor støttar ikkje Sunnmørsposten ein politikk som er til gagn for næringslivet i eigen region? Det spør leiar i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, i eit lesarinnlegg og tilsvar til avisa sin leiarartikkel 8. april.

Prioriter små og mellomstore bruk

Melk på små og mellomstore bruk, og storfekjøttproduksjon utenfor kornområdene, er styret i Møre og Romsdal Bondelags prioriterte hovedsatsingsområder som de har sendt inn i sitt innspill til Norges Bondelag før årets jordbruksforhandlinger.

KrF og V med sterk støtte til landbruket

Steinar Reiten (KrF) kunne garantere at jordbruksmeldinga ikke er til å kjenne igjen når den behandles i Stortinget. Pål Farstad (V) mente konklusjonene i jordbruksmeldinga ikke henger på greip, og den vil garantert ikke se slik ut når Venstre har sagt sitt.

Dette skjer i Møre og Romsdal Bondelag

Onsdag
26
September

Styremøte M&R Bondelag

Torsdag
04
Oktober

Styretur M&R Bondelag

Onsdag
21
November

Tema- og skattekurs for regnskapskontor

Kristiansund

Våre samarbeidspartnere