Mer matproduksjon på norsk jord

Publisert 24.04.2015
  • Tips en venn om denne siden

- Hvis regjeringa for alvor vil øke norsk matproduksjon, bør årets krav fra jordbruket være lett å innfri, sier leder i Møre og Romsdal Bondelag, Inge Martin Karlsvik. Hele landet må brukes, og alle bønder få mulighet til å satse.

Fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag, Inge Martin Karlsvik.Jordbrukets krav, som ble lagt fram fredag, er samlet på 950 millioner kroner, finansiert med overføringer over statsbudsjettet og økte inntektsmuligheter i markedet. Statens tilbud er ventet lagt fram 5. mai.

Viktige forslag i jordbrukets krav er:

Styrket kornøkonomien

Det norske kornarealet er kraftig redusert de siste årene, og denne utviklingen må snus. Derfor får kornprodusenten et økonomisk løft. Ved å øke kornproduksjonen blir vi mindre avhengige av import.

Økt beitetilskudd

De store beiteressursene i Norge er dårlig utnyttet, og for å stimulere til økt beiting økes beitetilskuddene. Utmarksbeiting blir spesielt prioritert, men også tilskudd til dyr som beiter på innmarka, får et løft.

Mer lønnsom grasproduksjon

Spesielt på Vestlandet og Nord-Norge har mye jordbruksjord gått ut av drift. For å motvirke dette mener Bondelagets fylkesleder at det må bli mer lønnsomt for bonden å drive denne jorda. Derfor heves arealtilskudd til grasdyrking.

Mer storfe- og sauekjøtt

Til tross for at ressursgrunnlaget i Norge er spesielt godt tilpasset produksjon av storfe- og sauekjøtt, importerer vi stadig mer slikt kjøtt. Denne utviklingen må snus, og derfor øker tilskuddene til både storfe og sau.

Økonomisk løft til alle melkeprodusenter

Ved å øke driftstilskuddet per melkeproduksjonsbruk får alle melkeprodusenter et løft. I tillegg heves melkeprisen til bonde med noen øre.

Redusert inntektsavstand

Kravet vil bidra til å redusere inntektsavstanden til andre grupper. Det må til for å styrke lønnsomheten og for å bruke jorda der den er. Dette er en klar invitasjon til regjeringa, sier Inge Martin Karlsvik. Det handler om hvilket landbruk Norge skal ha. Trygg mat, friske dyr og levende bygder. Det er viktig å beholde og videreutvikle særpreget ved det norske landbruket, avslutter Karlsvik.

- Bøndene står ikke med lua i handa

- Bøndene står ikke med lua i handa, skriver fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen i et leserinnlegg som sto på trykk i Nationen i går.

- Ein siger for fornuften

- Fem års vaksenopplæring gir omsider frukter i praktisk politikk, seier fylkesleiar Oddvar Mikkelsen i Møre og Romsdal Bondelag om jordbruksavtalen som vart underteikna 16. mai.

-Tar ikke utfordringene på alvor

- Regjeringa har lagt fram et svakt tilbud. De tar ikke utfordringene i norsk landbruk på alvor, sier leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen.

Før jordbruksforhandlingane….

- Eg vil forberede meg sjølv og alle andre ved å liste opp ulike bortforklaringar om bønder si inntekt, brukt av den blåblå regjeringa, skriv nestleiar i Møre og Romsdal Bondelag, Gunnhild Overvoll, i eit lesarinnlegg.

I bokseringen med landbruksminister Dale

- Det er mildt sagt et slag under beltestedet når landbruksminister Dale hevder «tilskudd har ført til lavere inntekt hos bonden», skriver styremedlem i Møre og Romsdal Bondelag, Marte Halvorsen, Halsa, i et leserinnlegg.

Meir tull om tall frå Dale

Fylkesleiar i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, skriv i eit lesarinnlegg at vi ikkje må drive ein politikk som byggjer opp dei satsingsvillige for deretter å rive dei ned med overproduksjon og prisfall etter investering.

Oddvar Mikkelsen

Oppfyller ikkje måla i landbruksmeldinga

Bondeorganisasjonane braut i mai årets jordbruksforhandlingar fordi statens tilbod ikkje ga rom for dei nødvendige satsingane som må til for å sikre rekruttering til næringa og for å oppfylle måla i den nye stortingsmeldinga om jordbruket. Sjølv om landbruket 26. juni vart einige med staten om ei fordeling av midlane i tråd med føringane frå Stortinget, er det ikkje i år inngått ei ordinær jordbruksavtale med staten.

Oddvar Mikkelsen

Ingen satsing på landbruket!

- Regjeringa viser ingen vilje til å satse på landbruket, og følger ikke opp Stortingets landbrukspolitikk. Vi kan ikke skrive under på en avtale som svekker norsk matproduksjon, sier leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen.

Vestlandsbonden prioritert i jordbrukskrava

(NRK MØRE OG ROMSDAL): – Jeg syns det er et godt krav fra bondeorganisasjonene, sier fylkesleder i Bondelaget, Oddvar Mikkelsen. Vi er ei lavinntektsgruppe, så at vi stiller et relativt høyt krav er bare rimelig og på sin plass. Kravet er godt tilpassa Møre og Romsdal.

Oddvar Mikkelsen

Vestlandet er ikkje skapt for Dales landbrukspolitikk!

Kvifor støttar ikkje Sunnmørsposten ein politikk som er til gagn for næringslivet i eigen region? Det spør leiar i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, i eit lesarinnlegg og tilsvar til avisa sin leiarartikkel 8. april.

Prioriter små og mellomstore bruk

Melk på små og mellomstore bruk, og storfekjøttproduksjon utenfor kornområdene, er styret i Møre og Romsdal Bondelags prioriterte hovedsatsingsområder som de har sendt inn i sitt innspill til Norges Bondelag før årets jordbruksforhandlinger.

Dette skjer i Møre og Romsdal Bondelag

Onsdag
26
September

Styremøte M&R Bondelag

Torsdag
04
Oktober

Styretur M&R Bondelag

Onsdag
21
November

Tema- og skattekurs for regnskapskontor

Kristiansund

Våre samarbeidspartnere