Mer matproduksjon på norsk jord

Publisert 24.04.2015
  • Tips en venn om denne siden

- Hvis regjeringa for alvor vil øke norsk matproduksjon, bør årets krav fra jordbruket være lett å innfri, sier leder i Møre og Romsdal Bondelag, Inge Martin Karlsvik. Hele landet må brukes, og alle bønder få mulighet til å satse.

Fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag, Inge Martin Karlsvik.Jordbrukets krav, som ble lagt fram fredag, er samlet på 950 millioner kroner, finansiert med overføringer over statsbudsjettet og økte inntektsmuligheter i markedet. Statens tilbud er ventet lagt fram 5. mai.

Viktige forslag i jordbrukets krav er:

Styrket kornøkonomien

Det norske kornarealet er kraftig redusert de siste årene, og denne utviklingen må snus. Derfor får kornprodusenten et økonomisk løft. Ved å øke kornproduksjonen blir vi mindre avhengige av import.

Økt beitetilskudd

De store beiteressursene i Norge er dårlig utnyttet, og for å stimulere til økt beiting økes beitetilskuddene. Utmarksbeiting blir spesielt prioritert, men også tilskudd til dyr som beiter på innmarka, får et løft.

Mer lønnsom grasproduksjon

Spesielt på Vestlandet og Nord-Norge har mye jordbruksjord gått ut av drift. For å motvirke dette mener Bondelagets fylkesleder at det må bli mer lønnsomt for bonden å drive denne jorda. Derfor heves arealtilskudd til grasdyrking.

Mer storfe- og sauekjøtt

Til tross for at ressursgrunnlaget i Norge er spesielt godt tilpasset produksjon av storfe- og sauekjøtt, importerer vi stadig mer slikt kjøtt. Denne utviklingen må snus, og derfor øker tilskuddene til både storfe og sau.

Økonomisk løft til alle melkeprodusenter

Ved å øke driftstilskuddet per melkeproduksjonsbruk får alle melkeprodusenter et løft. I tillegg heves melkeprisen til bonde med noen øre.

Redusert inntektsavstand

Kravet vil bidra til å redusere inntektsavstanden til andre grupper. Det må til for å styrke lønnsomheten og for å bruke jorda der den er. Dette er en klar invitasjon til regjeringa, sier Inge Martin Karlsvik. Det handler om hvilket landbruk Norge skal ha. Trygg mat, friske dyr og levende bygder. Det er viktig å beholde og videreutvikle særpreget ved det norske landbruket, avslutter Karlsvik.

Oddvar Mikkelsen

Oppfyller ikkje måla i landbruksmeldinga

Bondeorganisasjonane braut i mai årets jordbruksforhandlingar fordi statens tilbod ikkje ga rom for dei nødvendige satsingane som må til for å sikre rekruttering til næringa og for å oppfylle måla i den nye stortingsmeldinga om jordbruket. Sjølv om landbruket 26. juni vart einige med staten om ei fordeling av midlane i tråd med føringane frå Stortinget, er det ikkje i år inngått ei ordinær jordbruksavtale med staten.

Oddvar Mikkelsen

Ingen satsing på landbruket!

- Regjeringa viser ingen vilje til å satse på landbruket, og følger ikke opp Stortingets landbrukspolitikk. Vi kan ikke skrive under på en avtale som svekker norsk matproduksjon, sier leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen.

Vestlandsbonden prioritert i jordbrukskrava

(NRK MØRE OG ROMSDAL): – Jeg syns det er et godt krav fra bondeorganisasjonene, sier fylkesleder i Bondelaget, Oddvar Mikkelsen. Vi er ei lavinntektsgruppe, så at vi stiller et relativt høyt krav er bare rimelig og på sin plass. Kravet er godt tilpassa Møre og Romsdal.

Oddvar Mikkelsen

Vestlandet er ikkje skapt for Dales landbrukspolitikk!

Kvifor støttar ikkje Sunnmørsposten ein politikk som er til gagn for næringslivet i eigen region? Det spør leiar i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, i eit lesarinnlegg og tilsvar til avisa sin leiarartikkel 8. april.

Prioriter små og mellomstore bruk

Melk på små og mellomstore bruk, og storfekjøttproduksjon utenfor kornområdene, er styret i Møre og Romsdal Bondelags prioriterte hovedsatsingsområder som de har sendt inn i sitt innspill til Norges Bondelag før årets jordbruksforhandlinger.

KrF og V med sterk støtte til landbruket

Steinar Reiten (KrF) kunne garantere at jordbruksmeldinga ikke er til å kjenne igjen når den behandles i Stortinget. Pål Farstad (V) mente konklusjonene i jordbruksmeldinga ikke henger på greip, og den vil garantert ikke se slik ut når Venstre har sagt sitt.

Oddvar Mikkelsen

Lettvint om avløsing på gårdsbruk

Fylkesleder Oddvar Mikkelsen mener avisa Tidens Krav tar flere snarveier når de på lederplass mandag 30. januar argumenterer for å avvikle det såkalte avløsertilskuddet for bonden.

Gunnhild Overvoll

Det var da voldsomt!

Det var da voldsomt! skriv nestleiar i M&R Bondelag, Gunnhild M. Overvoll, i eit lesarinnlegg om at landbruksministeren reagerer sterkt på Bondelaget sin bålaksjon mot jordbruksmeldinga, og bruker orda ubalansert og historielaust om den.

Styret M&R Bondelag

Massivt åtak på den norske landbruksmodellen

Jordbruksmeldinga er eit så massivt åtak på den norske landbruksmodellen at styret i Møre og Romsdal Bondelag (biletet) meiner partia på Stortinget skal sende meldinga attende til regjeringa og be om ei melding som er i tråd med det stortingsfleirtalet har vedteke.

Oddvar Mikkelsen

Kven sit i skyttargrava no?

- Jon Georg, bønder sutrar ikkje, men det hender vi bit tennene saman så hardt at vi får tårar i augo. Det skriv leiar i M&R Bondelag, Oddvar Mikkelsen, som tilsvar på intervju med landbruks- og matminister Jon Georg Dale i Sunnmørsposten før jul.

Petter Melchior

Auka risiko for geitebøndene

Styremedlem i Møre og Romsdal Bondelag, geitebonde Petter Melchior i Norddal, meiner jordbruksmeldinga føreslår auka usikkerheit for framtidig inntening og dermed auka risiko for geitebøndene. Det betyr i praksis stagnasjon og avvikling.

Dette skjer i Møre og Romsdal Bondelag

Onsdag
30
Mai

Styremøte M&R Bondelag

Onsdag
06
Juni

Årsmøte i Norges Bondelag

Lillehammer

Våre samarbeidspartnere