Massivt åtak på den norske landbruksmodellen

Publisert 10.01.2017
  • Tips en venn om denne siden

 Fylkesstyret Møre og Romsdal Bondelag

Jordbruksmeldinga er eit så massivt åtak på den norske landbruksmodellen at styret i Møre og Romsdal Bondelag (biletet) meiner partia på Stortinget skal sende meldinga attende til regjeringa og be om ei melding som er i tråd med det stortingsfleirtalet har vedteke.

Fylkesstyret drøfta på sitt møte 4. januar jordbruksmeldinga som landbruks- og matminister Jon Georg Dale la fram i midten av desember. Til grunn for styrevedtaket viser fylkesstyret til næringskomiteen si handsaming av jordbruksoppgjera i denne Stortingsperioden. Styret meiner regjeringa i ei melding om jordbrukspolitikken bør ta omsyn til det stortingsfleirtalet står for.

På møtet i representantskapet i Bondelaget onsdag 11. januar vil fylkesleiar Oddvar Mikkelsen legge fram Møre og Romsdal Bondelag sitt syn på jordbruksmeldinga. Også fylkesleiar Anders Felde i Sogn og Fjordane og Frøydis Haugen i Hordaland har med seg same marsjordre frå sine fylkesstyrer. Dei tre fylkesleiarane ønskjer at representantskapsmøtet legg opp til ein diskusjon om det vil være strategisk rett å arbeide for å avvise hele meldinga og be Stortinget sende henne i retur til regjeringa.

Politisk arbeid

Møre og Romsdal Bondelag har dei siste vekene teke mange politiske kontaktar i arbeidet med jordbruksmeldinga. Fylkesleiar Oddvar Mikkelsen hadde rett før nyttår møte med Venstre sin næringspolitiske talsperson på Stortinget, Pål Farstad frå Kristiansund.

Fredag 6. januar var fylkesleiar, nestleiar og organisasjonssjef i møte i Ålesund med Høgre i Møre og Romsdal, som stilte med stortingsrepresentantane Helge Orten og Elisabeth Røbekk Nørve, gruppeleiar i fylkestinget Charles Tøsse, stortingskandidat Marianne Synnes og fylkessekretær Odd Harald Karlsen.

Fra møtet mellom Høyre og Bondelaget i Ålesund 6. januar. Foran fylkesleder i Bondelaget, Oddvar Mikkelsen (t.v.) og stortingsrepr. Helge Orten. Bak fra venstre: Andrekandidat på stortingslista, Marianne Synnes, fylkessekretær i Høyre, Odd Harald Karlsen, nestleder i Bondelaget, Gunnhild Overvoll, avtroppende stortingsrepr. Elisabeth Røbekk Nørve og gruppeleder i fylkestinget, Charles Tøsse (Foto: Arnar Lyche).

9. januar hadde Bondelaget invitert Kristeleg Folkeparti sin førstekandidat i Møre og Romsdal, Steinar Reiten, Averøy, på gardsbesøk hos Skodje Samdrift. Steinar Reiten markerer på vegne av KrF tydelege synspunkt om stortingsmeldinga. - Vi må fokusere på dei store linene i meldinga, og ikkje rote oss bort i diskusjon om detaljane. Vi må ikkje stemme for noko som bryt med vår landbruksgaranti som er nedfelt i partiprogrammet, var hans klare oppfordring.

Fra gardsbesøk på Skodje Samdrift 9. januar. F.v. journalist i Bygdebladet, Kjell Opsal, nestleder i Bondelaget, Gunnhild Overvoll, bøndene Mikal Skodjereite og Petter Arne Ekroll, og stortingskandidat for KrF, Steinar Reiten (Foto: Arnar Lyche).

Fem siders notat

Styret i Møre og Romsdal Bondelag meiner jordbruksmeldinga er eit stort steg vekk frå den norske landbruksmodellen og den forhandlingsmodellen vi kjenner frå heile den norske samfunnsutviklinga sidan 1930-talet med forhandlingar mellom partar i næringslivet og mellom næringar og staten. Meldinga inneheld lange kapittel med positiv omtale om jordbruket og utviklinga som har skjedd innanfor den rådande modellen. Likevel kan ikkje meldinga oppfattast som anna enn eit massivt angrep på verkemidla i den modellen som har gitt desse gode resultata.

Som bakgrunn for vedtaket på styremøtet 4. januar drøfta og vedtok fylkesstyret i Møre og Romsdal Bondelag eit fem siders notat med samandrag av jordbruksmeldinga, og med denne konklusjonen:

  • Meldinga er eit så massivt åtak på den norske landbruksmodellen at det må vurderast av partia på Stortinget om dei med henvisning til næringskomiteens behandling av jordbruksoppgjera i denne Stortingsperioden skal sende meldinga attende til regjeringa med bestilling av ei melding som er i tråd med det stortingsfleirtalet står for.

  • Å kutte vekk nokre av dei foreslegne «regjeringen vil»-punkta vil ikkje endre den grunnleggande retninga i meldinga. Det må store endringar i teksten til dersom meldinga ikkje skal resultere i dramatisk svekking av jordbrukets påverknadskraft på eigne rammebetingelsar, svekking av småskalalandbruket og den allsidige produksjonen spreidt over heile landet, svekking av velferdstilbod, svekking av inntektsmål, større risiko for den enkelte, sentralisering av enkelte produksjonar, med den effekten det kan ha for til dømes smittevern, redusert mulegheit for politikarane til å målrette tiltak retta mot oppfylling av jordbrukets samfunnsoppdrag som kjem som effekt av og i tillegg til matproduksjonen.

 

Bygdebladet 10. januar - klikk på biletet for å lese saka i PDF

Sunnmørsposten 7. januar - klikk på biletet for å lese saka

 

 

 

 

- Ein siger for fornuften

- Fem års vaksenopplæring gir omsider frukter i praktisk politikk, seier fylkesleiar Oddvar Mikkelsen i Møre og Romsdal Bondelag om jordbruksavtalen som vart underteikna 16. mai.

-Tar ikke utfordringene på alvor

- Regjeringa har lagt fram et svakt tilbud. De tar ikke utfordringene i norsk landbruk på alvor, sier leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen.

Før jordbruksforhandlingane….

- Eg vil forberede meg sjølv og alle andre ved å liste opp ulike bortforklaringar om bønder si inntekt, brukt av den blåblå regjeringa, skriv nestleiar i Møre og Romsdal Bondelag, Gunnhild Overvoll, i eit lesarinnlegg.

I bokseringen med landbruksminister Dale

- Det er mildt sagt et slag under beltestedet når landbruksminister Dale hevder «tilskudd har ført til lavere inntekt hos bonden», skriver styremedlem i Møre og Romsdal Bondelag, Marte Halvorsen, Halsa, i et leserinnlegg.

Meir tull om tall frå Dale

Fylkesleiar i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, skriv i eit lesarinnlegg at vi ikkje må drive ein politikk som byggjer opp dei satsingsvillige for deretter å rive dei ned med overproduksjon og prisfall etter investering.

Oddvar Mikkelsen

Oppfyller ikkje måla i landbruksmeldinga

Bondeorganisasjonane braut i mai årets jordbruksforhandlingar fordi statens tilbod ikkje ga rom for dei nødvendige satsingane som må til for å sikre rekruttering til næringa og for å oppfylle måla i den nye stortingsmeldinga om jordbruket. Sjølv om landbruket 26. juni vart einige med staten om ei fordeling av midlane i tråd med føringane frå Stortinget, er det ikkje i år inngått ei ordinær jordbruksavtale med staten.

Oddvar Mikkelsen

Ingen satsing på landbruket!

- Regjeringa viser ingen vilje til å satse på landbruket, og følger ikke opp Stortingets landbrukspolitikk. Vi kan ikke skrive under på en avtale som svekker norsk matproduksjon, sier leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen.

Vestlandsbonden prioritert i jordbrukskrava

(NRK MØRE OG ROMSDAL): – Jeg syns det er et godt krav fra bondeorganisasjonene, sier fylkesleder i Bondelaget, Oddvar Mikkelsen. Vi er ei lavinntektsgruppe, så at vi stiller et relativt høyt krav er bare rimelig og på sin plass. Kravet er godt tilpassa Møre og Romsdal.

Oddvar Mikkelsen

Vestlandet er ikkje skapt for Dales landbrukspolitikk!

Kvifor støttar ikkje Sunnmørsposten ein politikk som er til gagn for næringslivet i eigen region? Det spør leiar i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, i eit lesarinnlegg og tilsvar til avisa sin leiarartikkel 8. april.

Prioriter små og mellomstore bruk

Melk på små og mellomstore bruk, og storfekjøttproduksjon utenfor kornområdene, er styret i Møre og Romsdal Bondelags prioriterte hovedsatsingsområder som de har sendt inn i sitt innspill til Norges Bondelag før årets jordbruksforhandlinger.

KrF og V med sterk støtte til landbruket

Steinar Reiten (KrF) kunne garantere at jordbruksmeldinga ikke er til å kjenne igjen når den behandles i Stortinget. Pål Farstad (V) mente konklusjonene i jordbruksmeldinga ikke henger på greip, og den vil garantert ikke se slik ut når Venstre har sagt sitt.

Dette skjer i Møre og Romsdal Bondelag

Onsdag
26
September

Styremøte M&R Bondelag

Torsdag
04
Oktober

Styretur M&R Bondelag

Onsdag
21
November

Tema- og skattekurs for regnskapskontor

Kristiansund

Våre samarbeidspartnere