Lettvint om avløsing på gårdsbruk

Publisert 08.02.2017
  • Tips en venn om denne siden

Oddvar Mikkelsen

Fylkesleder Oddvar Mikkelsen mener avisa Tidens Krav tar flere snarveier når de på lederplass mandag 30. januar argumenterer for å avvikle det såkalte avløsertilskuddet for bonden.

Hele lederen i Tidens Krav 30. januar kan du lese ved å klikke på bildet av avislederen:

I et tilsvar som står på trykk i avisa Tidens Krav i dag, skriver leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, dette:

Lettvint om avløsing på gårdsbruk

Tidens Krav tar flere snarveier når de på lederplass mandag 30. januar argumenterer for å avvikle det såkalte avløsertilskuddet for bonden. De viser til at regjeringens forslag om å avvikle tilskuddet som gir bonden øremerka penger til ferievikar vil gi mindre byråkrati. De peker i tillegg på at bonden vil få de samme midlene til å benytte på ferie og fritid gjennom det såkalte husdyrtilskuddet.

Bondelaget har forståelse for at enkelte bønder gjerne vil ha avløsertilskuddet utbetalt på en slik måte at de kan bruke det til andre ting enn avløsning når økonomien er anstrengt. Samtidig mener vi det er viktig nettopp å leie inn hjelp og ta seg litt fri i krevende perioder av hensyn til familien og til bondens helse. Bonden er selvstendig næringsdrivende, og har ikke samme rettigheter til ferie som lønnsmottakere. Derimot har bonden selvfølgelig ansvar for å sikre at innleie av arbeidskrafta på gården skjer i henhold til norsk lov. Gårdsavløsere, eller bondens vikar som Tidens Krav kaller det, skal ha fagkunnskap til å ta vare på husdyra og produsere trygg mat. Avløserlagene sikrer at bonden får tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Det gir seg selv at dette ikke er en jobb som kan gjennomføres av hvem som helst. Dagens ordning med et øremerket avløsertilskudd gir forutsigbarhet ikke bare for bonden, men for avløseren. Faller den øremerkede støtten bort vil yrket som gårdsavløser bli mindre attraktivt og vanskeligere å rekruttere til. God tilgang på godt opplærte avløsere er en tvingende nødvendighet for bonden ved skadefravær eller sykdom. Regjeringens forslag om å avvikle avløsertilskuddet svekker forutsigbarheten og gjør den viktige jobben mindre attraktiv. Dermed risikerer vi mangel på gårdsavløsere den dagen sykdom eller skade gjør at hjelpa i fjøset trengs som mest.

Den siste begrunnelsen for å avvise regjeringens forslag er at de vil kompensere avviklingen av støtte til avløsing med å øke husdyrtilskuddet. Det vil ifølge regnskapskontorer føre til at noen små bruk bare får en tredjedel så mye som de i dag får i avløsertilskudd, mens store bruk kan få tre ganger så mye som i dag. Forslaget følger regjeringens satsing på stordrift og sentralisering. Dette er en utvikling jeg håper at både Tidens Krav og Stortingets flertall takker nei til. 

Oddvar Mikkelsen, leder Møre og Romsdal Bondelag

Oddvar Mikkelsen

Oppfyller ikkje måla i landbruksmeldinga

Bondeorganisasjonane braut i mai årets jordbruksforhandlingar fordi statens tilbod ikkje ga rom for dei nødvendige satsingane som må til for å sikre rekruttering til næringa og for å oppfylle måla i den nye stortingsmeldinga om jordbruket. Sjølv om landbruket 26. juni vart einige med staten om ei fordeling av midlane i tråd med føringane frå Stortinget, er det ikkje i år inngått ei ordinær jordbruksavtale med staten.

Oddvar Mikkelsen

Ingen satsing på landbruket!

- Regjeringa viser ingen vilje til å satse på landbruket, og følger ikke opp Stortingets landbrukspolitikk. Vi kan ikke skrive under på en avtale som svekker norsk matproduksjon, sier leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen.

Vestlandsbonden prioritert i jordbrukskrava

(NRK MØRE OG ROMSDAL): – Jeg syns det er et godt krav fra bondeorganisasjonene, sier fylkesleder i Bondelaget, Oddvar Mikkelsen. Vi er ei lavinntektsgruppe, så at vi stiller et relativt høyt krav er bare rimelig og på sin plass. Kravet er godt tilpassa Møre og Romsdal.

Oddvar Mikkelsen

Vestlandet er ikkje skapt for Dales landbrukspolitikk!

Kvifor støttar ikkje Sunnmørsposten ein politikk som er til gagn for næringslivet i eigen region? Det spør leiar i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, i eit lesarinnlegg og tilsvar til avisa sin leiarartikkel 8. april.

Prioriter små og mellomstore bruk

Melk på små og mellomstore bruk, og storfekjøttproduksjon utenfor kornområdene, er styret i Møre og Romsdal Bondelags prioriterte hovedsatsingsområder som de har sendt inn i sitt innspill til Norges Bondelag før årets jordbruksforhandlinger.

KrF og V med sterk støtte til landbruket

Steinar Reiten (KrF) kunne garantere at jordbruksmeldinga ikke er til å kjenne igjen når den behandles i Stortinget. Pål Farstad (V) mente konklusjonene i jordbruksmeldinga ikke henger på greip, og den vil garantert ikke se slik ut når Venstre har sagt sitt.

Gunnhild Overvoll

Det var da voldsomt!

Det var da voldsomt! skriv nestleiar i M&R Bondelag, Gunnhild M. Overvoll, i eit lesarinnlegg om at landbruksministeren reagerer sterkt på Bondelaget sin bålaksjon mot jordbruksmeldinga, og bruker orda ubalansert og historielaust om den.

Styret M&R Bondelag

Massivt åtak på den norske landbruksmodellen

Jordbruksmeldinga er eit så massivt åtak på den norske landbruksmodellen at styret i Møre og Romsdal Bondelag (biletet) meiner partia på Stortinget skal sende meldinga attende til regjeringa og be om ei melding som er i tråd med det stortingsfleirtalet har vedteke.

Oddvar Mikkelsen

Kven sit i skyttargrava no?

- Jon Georg, bønder sutrar ikkje, men det hender vi bit tennene saman så hardt at vi får tårar i augo. Det skriv leiar i M&R Bondelag, Oddvar Mikkelsen, som tilsvar på intervju med landbruks- og matminister Jon Georg Dale i Sunnmørsposten før jul.

Petter Melchior

Auka risiko for geitebøndene

Styremedlem i Møre og Romsdal Bondelag, geitebonde Petter Melchior i Norddal, meiner jordbruksmeldinga føreslår auka usikkerheit for framtidig inntening og dermed auka risiko for geitebøndene. Det betyr i praksis stagnasjon og avvikling.

Oddvar Mikkelsen

- Vi lyttar til Dale med stor interesse og betydeleg skepsis

Leiar i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, meiner regjeringa i den nye jordbruksmeldinga forsøker å fjerne ei rekke enkeltordningar som til saman vil bidra til at distriktslandbruket blir kraftig svekka, og bonden får større risiko.

Dette skjer i Møre og Romsdal Bondelag

Onsdag
30
Mai

Styremøte M&R Bondelag

Onsdag
06
Juni

Årsmøte i Norges Bondelag

Lillehammer

Våre samarbeidspartnere