Lettvint om avløsing på gårdsbruk

Publisert 08.02.2017
  • Tips en venn om denne siden

Oddvar Mikkelsen

Fylkesleder Oddvar Mikkelsen mener avisa Tidens Krav tar flere snarveier når de på lederplass mandag 30. januar argumenterer for å avvikle det såkalte avløsertilskuddet for bonden.

Hele lederen i Tidens Krav 30. januar kan du lese ved å klikke på bildet av avislederen:

I et tilsvar som står på trykk i avisa Tidens Krav i dag, skriver leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, dette:

Lettvint om avløsing på gårdsbruk

Tidens Krav tar flere snarveier når de på lederplass mandag 30. januar argumenterer for å avvikle det såkalte avløsertilskuddet for bonden. De viser til at regjeringens forslag om å avvikle tilskuddet som gir bonden øremerka penger til ferievikar vil gi mindre byråkrati. De peker i tillegg på at bonden vil få de samme midlene til å benytte på ferie og fritid gjennom det såkalte husdyrtilskuddet.

Bondelaget har forståelse for at enkelte bønder gjerne vil ha avløsertilskuddet utbetalt på en slik måte at de kan bruke det til andre ting enn avløsning når økonomien er anstrengt. Samtidig mener vi det er viktig nettopp å leie inn hjelp og ta seg litt fri i krevende perioder av hensyn til familien og til bondens helse. Bonden er selvstendig næringsdrivende, og har ikke samme rettigheter til ferie som lønnsmottakere. Derimot har bonden selvfølgelig ansvar for å sikre at innleie av arbeidskrafta på gården skjer i henhold til norsk lov. Gårdsavløsere, eller bondens vikar som Tidens Krav kaller det, skal ha fagkunnskap til å ta vare på husdyra og produsere trygg mat. Avløserlagene sikrer at bonden får tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Det gir seg selv at dette ikke er en jobb som kan gjennomføres av hvem som helst. Dagens ordning med et øremerket avløsertilskudd gir forutsigbarhet ikke bare for bonden, men for avløseren. Faller den øremerkede støtten bort vil yrket som gårdsavløser bli mindre attraktivt og vanskeligere å rekruttere til. God tilgang på godt opplærte avløsere er en tvingende nødvendighet for bonden ved skadefravær eller sykdom. Regjeringens forslag om å avvikle avløsertilskuddet svekker forutsigbarheten og gjør den viktige jobben mindre attraktiv. Dermed risikerer vi mangel på gårdsavløsere den dagen sykdom eller skade gjør at hjelpa i fjøset trengs som mest.

Den siste begrunnelsen for å avvise regjeringens forslag er at de vil kompensere avviklingen av støtte til avløsing med å øke husdyrtilskuddet. Det vil ifølge regnskapskontorer føre til at noen små bruk bare får en tredjedel så mye som de i dag får i avløsertilskudd, mens store bruk kan få tre ganger så mye som i dag. Forslaget følger regjeringens satsing på stordrift og sentralisering. Dette er en utvikling jeg håper at både Tidens Krav og Stortingets flertall takker nei til. 

Oddvar Mikkelsen, leder Møre og Romsdal Bondelag

- Bøndene står ikke med lua i handa

- Bøndene står ikke med lua i handa, skriver fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen i et leserinnlegg som sto på trykk i Nationen i går.

- Ein siger for fornuften

- Fem års vaksenopplæring gir omsider frukter i praktisk politikk, seier fylkesleiar Oddvar Mikkelsen i Møre og Romsdal Bondelag om jordbruksavtalen som vart underteikna 16. mai.

-Tar ikke utfordringene på alvor

- Regjeringa har lagt fram et svakt tilbud. De tar ikke utfordringene i norsk landbruk på alvor, sier leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen.

Før jordbruksforhandlingane….

- Eg vil forberede meg sjølv og alle andre ved å liste opp ulike bortforklaringar om bønder si inntekt, brukt av den blåblå regjeringa, skriv nestleiar i Møre og Romsdal Bondelag, Gunnhild Overvoll, i eit lesarinnlegg.

I bokseringen med landbruksminister Dale

- Det er mildt sagt et slag under beltestedet når landbruksminister Dale hevder «tilskudd har ført til lavere inntekt hos bonden», skriver styremedlem i Møre og Romsdal Bondelag, Marte Halvorsen, Halsa, i et leserinnlegg.

Meir tull om tall frå Dale

Fylkesleiar i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, skriv i eit lesarinnlegg at vi ikkje må drive ein politikk som byggjer opp dei satsingsvillige for deretter å rive dei ned med overproduksjon og prisfall etter investering.

Oddvar Mikkelsen

Oppfyller ikkje måla i landbruksmeldinga

Bondeorganisasjonane braut i mai årets jordbruksforhandlingar fordi statens tilbod ikkje ga rom for dei nødvendige satsingane som må til for å sikre rekruttering til næringa og for å oppfylle måla i den nye stortingsmeldinga om jordbruket. Sjølv om landbruket 26. juni vart einige med staten om ei fordeling av midlane i tråd med føringane frå Stortinget, er det ikkje i år inngått ei ordinær jordbruksavtale med staten.

Oddvar Mikkelsen

Ingen satsing på landbruket!

- Regjeringa viser ingen vilje til å satse på landbruket, og følger ikke opp Stortingets landbrukspolitikk. Vi kan ikke skrive under på en avtale som svekker norsk matproduksjon, sier leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen.

Vestlandsbonden prioritert i jordbrukskrava

(NRK MØRE OG ROMSDAL): – Jeg syns det er et godt krav fra bondeorganisasjonene, sier fylkesleder i Bondelaget, Oddvar Mikkelsen. Vi er ei lavinntektsgruppe, så at vi stiller et relativt høyt krav er bare rimelig og på sin plass. Kravet er godt tilpassa Møre og Romsdal.

Oddvar Mikkelsen

Vestlandet er ikkje skapt for Dales landbrukspolitikk!

Kvifor støttar ikkje Sunnmørsposten ein politikk som er til gagn for næringslivet i eigen region? Det spør leiar i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, i eit lesarinnlegg og tilsvar til avisa sin leiarartikkel 8. april.

Prioriter små og mellomstore bruk

Melk på små og mellomstore bruk, og storfekjøttproduksjon utenfor kornområdene, er styret i Møre og Romsdal Bondelags prioriterte hovedsatsingsområder som de har sendt inn i sitt innspill til Norges Bondelag før årets jordbruksforhandlinger.

Dette skjer i Møre og Romsdal Bondelag

Onsdag
26
September

Styremøte M&R Bondelag

Torsdag
04
Oktober

Styretur M&R Bondelag

Onsdag
21
November

Tema- og skattekurs for regnskapskontor

Kristiansund

Våre samarbeidspartnere