Hva med Vestlandet, Jon Georg Dale?

Publisert 06.12.2016
  • Tips en venn om denne siden

- Erfaringene med regjeringa gjennom tre år gjør at vi ser fram til jordbruksmeldinga med stor interesse og dessverre betydelig skepsis.

Det skriver fylkeslederne Frøydis Haugen i Hordaland Bondelag, Anders Felde i Sogn og Fjordane Bondelag og Oddvar Mikkelsen i Møre og Romsdal Bondelag i et felles leserinnlegg i forkant av jordbruksmeldinga som Regjeringa legger fram nå i desember.

Her er leserinnlegget som de tre fylkeslederne har sendt ut til media:

Hva med Vestlandet, Jon Georg Dale?

Tenk deg at du er vaktmester. Du jobber i Florø og tjener 90 000 kr mindre enn kollegaen din i Stavanger. Er det riktig? Hadde du funnet deg i det?

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) presenterte 1. desember driftsgranskningene for regnskapsåret 2015. Dette er tall som viser inntektsutviklingen i jordbruket fra 2014 til 2015 basert på regnskapstall fra 908 gårdsbruk over hele landet. NIBIOs tall viser heldigvis en pen økning i jordbruksinntekt på 13 prosent på landsbasis og NIBIO kommenterer det slik: «Hovudlinjene i rapporten er økonomisk framgang, og mest til dei største».  Landbruksminister Dale vil nok ta æren for dette og prøve å sole seg i glansen av egen suksess, men det er i liten grad politikken hans som gir økningen. Gode avlinger av korn, gras og grønsaker har bidratt til økning for mange. Været har vært på vår side. TINE, Nortura og Felleskjøpet og de andre varemottakerne og leverandørene til landbruket har alle drevet sin forretning godt og har gitt bøndene gode betingelser. Rentenivået bidrar også betydelig. Men innen alle produksjoner har de store brukene klart bedre inntektsutvikling enn de små. Dette er styrt av politikken.

Igjen ser vi at selv om pilene for inntektsvekst i norsk landbruk peker oppover, så gjelder ikke dette for vestlandlandbruket. Tvert imot har vestlandsbøndenes jordbruksinntekt stått i ro i samme periode. Hvorfor er det sånn?

Scenarioet i innledningen er realiteten for bøndene på Vestlandet. I snitt tjener vi 90000 kr mindre enn en bonde på Jæren. Vi har 277 000 kr/årsverk, altså nesten halvparten av det en vanlig lønnsmottaker får betalt for å jobbe like mange timer. Hadde du funnet deg i det?

Regjeringens politikk gir den effekten at de store brukene har fått inntektsøkning. På Vestlandet er det få store bruk. Vi har et krevende terreng. Jordlappene er små og ligger spredt mellom fjære og fjell langs fjordene og oppe i dalsidene slik turistene setter pris på når de reiser i landsdelen, men det gjør at vi ikke har mulighet til å tilpasse oss regjeringens politikk med å bli stadig større. Den samme utviklingen vil vi nok se dersom vi ser på deler av andre fylker også. Valdres, Hallingdal, Indre Telemark osv vil vise samme utvikling som Vestlandsfylkene. Distriktsjordbruket er taperen i denne utviklinga. Vestlandet som region produserer stadig mindre melk og kjøtt fordi så mange bønder legger ned drifta. Vi er også den regionen der mest areal går ut av drift og begynner å gro igjen. Turistmagneten som vestlandslandskapet har vært er i ferd med å gå tapt som resultat av en forfeilet landbrukspolitikk.

To landbruksministre fra Vestlandet har siden 2013 ført en politikk som rammer hardest i distriktet de selv kommer fra. Statsråd Jon Georg Dale har nå en gylden mulighet til å rette opp i dette. Om kort tid skal han legge frem en jordbruksmelding som skal peke ut retningen for norsk jordbruk i årene som kommer. Driftsgranskningene viser at vestlandsjordbruket må prioriteres. Det betyr at distriktstilskudd, og fraktstøtte må prioriteres og at mindre bruk må få økt andel av landbrukets samlede inntektsøkning.

Erfaringene med regjeringa gjennom tre år gjør at vi ser fram til jordbruksmeldinga med stor interesse og dessverre betydelig skepsis.

Frøydis Haugen, leder Hordaland Bondelag

Anders Felde, Leder Sogn og Fjordane Bondelag

Oddvar Mikkelsen, Leder Møre og Romsdal Bondelag

 

Fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, var også omtalt i NRK Møre og Romsdal 4. desember om saka. Les omtalen her - i PDF:

- Bøndene står ikke med lua i handa

- Bøndene står ikke med lua i handa, skriver fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen i et leserinnlegg som sto på trykk i Nationen i går.

- Ein siger for fornuften

- Fem års vaksenopplæring gir omsider frukter i praktisk politikk, seier fylkesleiar Oddvar Mikkelsen i Møre og Romsdal Bondelag om jordbruksavtalen som vart underteikna 16. mai.

-Tar ikke utfordringene på alvor

- Regjeringa har lagt fram et svakt tilbud. De tar ikke utfordringene i norsk landbruk på alvor, sier leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen.

Før jordbruksforhandlingane….

- Eg vil forberede meg sjølv og alle andre ved å liste opp ulike bortforklaringar om bønder si inntekt, brukt av den blåblå regjeringa, skriv nestleiar i Møre og Romsdal Bondelag, Gunnhild Overvoll, i eit lesarinnlegg.

I bokseringen med landbruksminister Dale

- Det er mildt sagt et slag under beltestedet når landbruksminister Dale hevder «tilskudd har ført til lavere inntekt hos bonden», skriver styremedlem i Møre og Romsdal Bondelag, Marte Halvorsen, Halsa, i et leserinnlegg.

Meir tull om tall frå Dale

Fylkesleiar i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, skriv i eit lesarinnlegg at vi ikkje må drive ein politikk som byggjer opp dei satsingsvillige for deretter å rive dei ned med overproduksjon og prisfall etter investering.

Oddvar Mikkelsen

Oppfyller ikkje måla i landbruksmeldinga

Bondeorganisasjonane braut i mai årets jordbruksforhandlingar fordi statens tilbod ikkje ga rom for dei nødvendige satsingane som må til for å sikre rekruttering til næringa og for å oppfylle måla i den nye stortingsmeldinga om jordbruket. Sjølv om landbruket 26. juni vart einige med staten om ei fordeling av midlane i tråd med føringane frå Stortinget, er det ikkje i år inngått ei ordinær jordbruksavtale med staten.

Oddvar Mikkelsen

Ingen satsing på landbruket!

- Regjeringa viser ingen vilje til å satse på landbruket, og følger ikke opp Stortingets landbrukspolitikk. Vi kan ikke skrive under på en avtale som svekker norsk matproduksjon, sier leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen.

Vestlandsbonden prioritert i jordbrukskrava

(NRK MØRE OG ROMSDAL): – Jeg syns det er et godt krav fra bondeorganisasjonene, sier fylkesleder i Bondelaget, Oddvar Mikkelsen. Vi er ei lavinntektsgruppe, så at vi stiller et relativt høyt krav er bare rimelig og på sin plass. Kravet er godt tilpassa Møre og Romsdal.

Oddvar Mikkelsen

Vestlandet er ikkje skapt for Dales landbrukspolitikk!

Kvifor støttar ikkje Sunnmørsposten ein politikk som er til gagn for næringslivet i eigen region? Det spør leiar i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, i eit lesarinnlegg og tilsvar til avisa sin leiarartikkel 8. april.

Prioriter små og mellomstore bruk

Melk på små og mellomstore bruk, og storfekjøttproduksjon utenfor kornområdene, er styret i Møre og Romsdal Bondelags prioriterte hovedsatsingsområder som de har sendt inn i sitt innspill til Norges Bondelag før årets jordbruksforhandlinger.

Dette skjer i Møre og Romsdal Bondelag

Onsdag
26
September

Styremøte M&R Bondelag

Torsdag
04
Oktober

Styretur M&R Bondelag

Onsdag
21
November

Tema- og skattekurs for regnskapskontor

Kristiansund

Våre samarbeidspartnere