Før jordbruksforhandlingane….

Publisert 04.05.2018
  • Tips en venn om denne siden

- Eg vil forberede meg sjølv og alle andre ved å liste opp ulike bortforklaringar om bønder si inntekt, brukt av den blåblå regjeringa, skriv nestleiar i Møre og Romsdal Bondelag, Gunnhild Overvoll, i eit lesarinnlegg.

Lesarinnlegget står på trykk i Sunnmørsposten 4. mai, same dag som staten legg fram sitt tilbod i jordbruksforhandlingane. Her er innlegget:

Før jordbruksforhandlingane….

For femte gang skal bøndene forhandle med blåblå regjering om rammevilkåra for landbruksdrift her i landet. Vi kan difor ha erfaringsgrunnlag for å observere nokre gjentatte mønster i desse forhandlingane. Eit av desse er forvirringstaktikk omkring inntektsnivået til bøndene. Det er ingen sensasjon for folk flest at bønder har låge inntekter, dette veit også regjeringa. For å avlede dette faktumet, mistenkjer eg at forvirringstaktikken er bevisst. Eg vil difor forberede meg sjølv og alle andre ved å liste opp ulike bortforklaringar om bønder si inntekt, brukt av den blåblå regjeringa:

  • ’Bønder har ikkje lønn, men er sjølvstendig næringsdrivande’. Takk, vi er klar over det, og treng ikkje meir vaksenopplæring. Vi lever av skilnaden mellom inntekter og utgifter.  Vi treng at politikken legg til rette for at den skilnaden er stor nok.
  • Insistering på bruk av prosentar i staden for kroner. Sjølv om Stortinget har bestemt at det skal brukast kroner. Starter du med ei låg inntekt vil prosentar bare auke skilnaden til dei som tente betre i utgangspunktet.
  • Bruk av inntektsstatistikk med bruk av bønders totale inntekt. Altså: Viss du har ein jobb i tillegg for å ha råd til å vere bonde, og difor driv garden på fritid og ferie frå den andre jobben. Så bruker ein altså inntektene frå begge jobbane for å påstå at bønder tener godt!
  • Eller enda verre: Inntektsstatistikk der heile familieinntekta inngår, også den av ektefellene som ikkje er med i gardsdrifta. Slik blir det i praksis: ’Det er jo kjempegod inntekt i landbruket, du har jo ei kone som er lege så ikkje synd på deg! ’
  • I tillegg til dette har ministeren også brukt mykje spalteplass på ulik inntektsstatistikk som har kommi, på å forklare kvifor det at bøndene kjem dårleg ut ikkje seier noko som helst om bøndene sitt inntektsnivå.

Eg håper på reale forhandlingar fritt frå desse avsporingane. Norge treng landbruket, landbruket treng bønder, og bønder treng å ha gode nok moglegheiter for inntekt.

Gunnhild M. Overvoll, nestleiar Møre og Romsdal Bondelag

- Ein siger for fornuften

- Fem års vaksenopplæring gir omsider frukter i praktisk politikk, seier fylkesleiar Oddvar Mikkelsen i Møre og Romsdal Bondelag om jordbruksavtalen som vart underteikna 16. mai.

-Tar ikke utfordringene på alvor

- Regjeringa har lagt fram et svakt tilbud. De tar ikke utfordringene i norsk landbruk på alvor, sier leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen.

I bokseringen med landbruksminister Dale

- Det er mildt sagt et slag under beltestedet når landbruksminister Dale hevder «tilskudd har ført til lavere inntekt hos bonden», skriver styremedlem i Møre og Romsdal Bondelag, Marte Halvorsen, Halsa, i et leserinnlegg.

Meir tull om tall frå Dale

Fylkesleiar i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, skriv i eit lesarinnlegg at vi ikkje må drive ein politikk som byggjer opp dei satsingsvillige for deretter å rive dei ned med overproduksjon og prisfall etter investering.

Oddvar Mikkelsen

Oppfyller ikkje måla i landbruksmeldinga

Bondeorganisasjonane braut i mai årets jordbruksforhandlingar fordi statens tilbod ikkje ga rom for dei nødvendige satsingane som må til for å sikre rekruttering til næringa og for å oppfylle måla i den nye stortingsmeldinga om jordbruket. Sjølv om landbruket 26. juni vart einige med staten om ei fordeling av midlane i tråd med føringane frå Stortinget, er det ikkje i år inngått ei ordinær jordbruksavtale med staten.

Oddvar Mikkelsen

Ingen satsing på landbruket!

- Regjeringa viser ingen vilje til å satse på landbruket, og følger ikke opp Stortingets landbrukspolitikk. Vi kan ikke skrive under på en avtale som svekker norsk matproduksjon, sier leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen.

Vestlandsbonden prioritert i jordbrukskrava

(NRK MØRE OG ROMSDAL): – Jeg syns det er et godt krav fra bondeorganisasjonene, sier fylkesleder i Bondelaget, Oddvar Mikkelsen. Vi er ei lavinntektsgruppe, så at vi stiller et relativt høyt krav er bare rimelig og på sin plass. Kravet er godt tilpassa Møre og Romsdal.

Oddvar Mikkelsen

Vestlandet er ikkje skapt for Dales landbrukspolitikk!

Kvifor støttar ikkje Sunnmørsposten ein politikk som er til gagn for næringslivet i eigen region? Det spør leiar i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, i eit lesarinnlegg og tilsvar til avisa sin leiarartikkel 8. april.

Prioriter små og mellomstore bruk

Melk på små og mellomstore bruk, og storfekjøttproduksjon utenfor kornområdene, er styret i Møre og Romsdal Bondelags prioriterte hovedsatsingsområder som de har sendt inn i sitt innspill til Norges Bondelag før årets jordbruksforhandlinger.

KrF og V med sterk støtte til landbruket

Steinar Reiten (KrF) kunne garantere at jordbruksmeldinga ikke er til å kjenne igjen når den behandles i Stortinget. Pål Farstad (V) mente konklusjonene i jordbruksmeldinga ikke henger på greip, og den vil garantert ikke se slik ut når Venstre har sagt sitt.

Oddvar Mikkelsen

Lettvint om avløsing på gårdsbruk

Fylkesleder Oddvar Mikkelsen mener avisa Tidens Krav tar flere snarveier når de på lederplass mandag 30. januar argumenterer for å avvikle det såkalte avløsertilskuddet for bonden.

Dette skjer i Møre og Romsdal Bondelag

Onsdag
26
September

Styremøte M&R Bondelag

Torsdag
04
Oktober

Styretur M&R Bondelag

Onsdag
21
November

Tema- og skattekurs for regnskapskontor

Kristiansund

Våre samarbeidspartnere