Det var da voldsomt!

Publisert 03.02.2017
  • Tips en venn om denne siden

Det var da voldsomt! skriv nestleiar i M&R Bondelag, Gunnhild M. Overvoll, i eit lesarinnlegg om at landbruksministeren reagerer sterkt på Bondelaget sin bålaksjon mot jordbruksmeldinga, og bruker orda ubalansert og historielaust om den.

Lesarinnlegget står på trykk i fleire aviser i dag. Her er heile innlegget:

Det var da voldsomt!

Landbruksministeren reagerer sterkt på Bondelaget sin bålaksjon mot jordbruksmeldinga, og bruker orda ubalansert og historielaust om den.

Eg meiner symbolikken er heilt på sin plass. Det er tross alt ei jordbruksmelding vi snakkar om, og den har som ambisjon å peike ut retninga for jordbrukspolitikken fleire år framover. Og norsk matproduksjon er ei sterkt politisk næring. Vi som bønder er veldig avhengige av den politikken som blir lagt. Og, vel å merke, jordbrukspolitikken har konsekvensar for langt fleire enn oss som prøver å hente inntekt frå å vere bønder. Ikkje minst har det konsekvensar for forbrukarar, for alle som bryr seg om kulturlandskapet og for næringsmiddelindustrien.

Og det er ikkje ei kva for helst jordbruksmelding vi snakkar om. Den framlagte jordbruksmeldinga peiker på ei heilt ny retning for politikken. Landbruksministeren har rett i at han kunne ha gått mykje lenger. I forhold til hans ambisjonar er det ein forsiktig start.

I Norge har vi over mange år utvikla eit regulert rammeverk, den norske landbruksmodellen, rundt matproduksjonen. Det er noko komplisert, eg er med på det, men samtidig finmaska nok til å ta vare på mange omsyn.

Den norske landbruksmodellen har i stor grad vori ein suksess. Vårt landbruk har store distriktseffektar, produserer trygg mat, har god dyrevelferd, vi har stor grad av tillit frå forbrukarane og samanlikna med våre naboland har bøndene større moglegheit til å leve av inntekta frå garden.

Alt er ikkje perfekt innanfor den norske landbruksmodellen. I stor grad botnar det i at modellen er underfinansiert. I nokon grad blir det da også slik at ‘Når krybba er tom bites hestene’, - at dei små meiner dei store får meir enn dei, eller at dei store tykkjer dei små får for mykje. Eller vi på Sunnmøre tykkjer dei på Jæren får for mykje og dei i Troms tykkjer dei i Finnmark får for mykje. Men i imponerande stor grad omfamnar norske bønder den norske landbruksmodellen og ser at både små og store bruk må til for å hente mest mogleg matproduksjon ut av landet sine 3% dyrka mark, som delvis kan vere ein ekstremsport å utnytte.

Landbruksministeren si løysing er å vrake den norske landbruksmodellen. Javel, ikkje fullstendig i denne meldinga, men han veit veldig godt at det er målet på sikt. Løysinga er liberalismen, som blir framstilt som det nye, moderne, som ein kontrast til den loslitte norske landbruksmodellen. Kostnadseffektivitet og konkurranse skal løfte landbruket vårt til nye høgder.

Vel, liberalismen er nok ikkje så ny og moderne. Den er utprøvd i mange av våre naboland. Bøndene der har det ikkje så bra. I Danmark heng store deler av landbruket under konkurstrussel. I Sverige har store deler av landet gått ut av landbruksproduksjon. Dei får billegare mat, men med konsekvensar for mattryggleik og dyrevelferd og også human helse.

Norsk landbrukspolitikk er ein oase og har vori svært vellykka. Til og med landbruksministeren innrømmer jo på sett og vi det. Innleiingsbiten av jordbruksmeldinga er jo full av skryt av det norske landbruket.

Men no, no må vi ha noko heilt nytt? Nei, vi må ikkje det. Vi vil ha utvikling av det norske jordbruket, men innanfor den norske landbruksmodellen.

Gunnhild M. Overvoll, Stranda, Nestleiar i Møre og Romsdal Bondelag

Oddvar Mikkelsen

Oppfyller ikkje måla i landbruksmeldinga

Bondeorganisasjonane braut i mai årets jordbruksforhandlingar fordi statens tilbod ikkje ga rom for dei nødvendige satsingane som må til for å sikre rekruttering til næringa og for å oppfylle måla i den nye stortingsmeldinga om jordbruket. Sjølv om landbruket 26. juni vart einige med staten om ei fordeling av midlane i tråd med føringane frå Stortinget, er det ikkje i år inngått ei ordinær jordbruksavtale med staten.

Oddvar Mikkelsen

Ingen satsing på landbruket!

- Regjeringa viser ingen vilje til å satse på landbruket, og følger ikke opp Stortingets landbrukspolitikk. Vi kan ikke skrive under på en avtale som svekker norsk matproduksjon, sier leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen.

Vestlandsbonden prioritert i jordbrukskrava

(NRK MØRE OG ROMSDAL): – Jeg syns det er et godt krav fra bondeorganisasjonene, sier fylkesleder i Bondelaget, Oddvar Mikkelsen. Vi er ei lavinntektsgruppe, så at vi stiller et relativt høyt krav er bare rimelig og på sin plass. Kravet er godt tilpassa Møre og Romsdal.

Oddvar Mikkelsen

Vestlandet er ikkje skapt for Dales landbrukspolitikk!

Kvifor støttar ikkje Sunnmørsposten ein politikk som er til gagn for næringslivet i eigen region? Det spør leiar i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, i eit lesarinnlegg og tilsvar til avisa sin leiarartikkel 8. april.

Prioriter små og mellomstore bruk

Melk på små og mellomstore bruk, og storfekjøttproduksjon utenfor kornområdene, er styret i Møre og Romsdal Bondelags prioriterte hovedsatsingsområder som de har sendt inn i sitt innspill til Norges Bondelag før årets jordbruksforhandlinger.

KrF og V med sterk støtte til landbruket

Steinar Reiten (KrF) kunne garantere at jordbruksmeldinga ikke er til å kjenne igjen når den behandles i Stortinget. Pål Farstad (V) mente konklusjonene i jordbruksmeldinga ikke henger på greip, og den vil garantert ikke se slik ut når Venstre har sagt sitt.

Oddvar Mikkelsen

Lettvint om avløsing på gårdsbruk

Fylkesleder Oddvar Mikkelsen mener avisa Tidens Krav tar flere snarveier når de på lederplass mandag 30. januar argumenterer for å avvikle det såkalte avløsertilskuddet for bonden.

Styret M&R Bondelag

Massivt åtak på den norske landbruksmodellen

Jordbruksmeldinga er eit så massivt åtak på den norske landbruksmodellen at styret i Møre og Romsdal Bondelag (biletet) meiner partia på Stortinget skal sende meldinga attende til regjeringa og be om ei melding som er i tråd med det stortingsfleirtalet har vedteke.

Oddvar Mikkelsen

Kven sit i skyttargrava no?

- Jon Georg, bønder sutrar ikkje, men det hender vi bit tennene saman så hardt at vi får tårar i augo. Det skriv leiar i M&R Bondelag, Oddvar Mikkelsen, som tilsvar på intervju med landbruks- og matminister Jon Georg Dale i Sunnmørsposten før jul.

Petter Melchior

Auka risiko for geitebøndene

Styremedlem i Møre og Romsdal Bondelag, geitebonde Petter Melchior i Norddal, meiner jordbruksmeldinga føreslår auka usikkerheit for framtidig inntening og dermed auka risiko for geitebøndene. Det betyr i praksis stagnasjon og avvikling.

Oddvar Mikkelsen

- Vi lyttar til Dale med stor interesse og betydeleg skepsis

Leiar i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, meiner regjeringa i den nye jordbruksmeldinga forsøker å fjerne ei rekke enkeltordningar som til saman vil bidra til at distriktslandbruket blir kraftig svekka, og bonden får større risiko.

Dette skjer i Møre og Romsdal Bondelag

Onsdag
30
Mai

Styremøte M&R Bondelag

Onsdag
06
Juni

Årsmøte i Norges Bondelag

Lillehammer

Våre samarbeidspartnere