Bondemarkering i Volda

Publisert 27.04.2016
  • Tips en venn om denne siden

Samme dag som landbrukets kravdokument ble overlevert landbruksministeren, markerte Bondelagene på Søre Sunnmøre landbrukets gode sak i statsrådens hjemkommune.

Fra venstre: Kari Redse Håskjold, Volda, Knut Hustad, Ørsta, styremedlem i M&R Bondelag, Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta, Volda-ordfører Jørgen Amdam (Ap), nestleder i M&R Bondelag, Gunnhild Overvoll, Stranda og Ørsta-ordfører Stein Aam (Sp).Markeringa skjedde mandag 25. april på et lite jordstykke i Volda som tilhører onkelen til landbruksminister Jon Georg Dale – like ved Volda turisthotell.

Ordfører Jørgen Amdam (Ap) i Volda snakket varmt om det mangfoldige landbruket i sin tale. Mangesysleri kombinert med høy kompetanse er grunnlaget for bosettingen på Sunnmøre. - Vi treng dokke skal vi overleve her i området, var hans klare budskap.

Melkeprodusent Knut Hustad fra Bondalen, understreket viktigheten av å ha både små og store bruk. Vi må ha bønder der jorda er. Budsjettmidler er helt nødvendig for at vi skal nå våre landbrukspolitiske mål.

Fylkesleder i M&R Bondelag, Oddvar Mikkelsen.Leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen fokuserte også på små og mellomstore bruk. Der det er mulig å bygge store fjøs er de allerede bygd. Stordriftsfordelene er allerede hentet ut. For hver bonde som legger ned går 5 – 18 dekar ut av drift. - Vi trenger alle bønder med på veien videre. De store har fått mer inntektsvekst enn de små og nå må små og mellomstor bruk løftes etter inntektsmessig.

Ørstaordfører Stein Aam (Sp) understreket landbrukets uvurderlige betydning. - Vi trenger folk som vil satse på landbruk, men da må rammevilkårene være slik at det er økonomisk forsvarlig å gå inn i næringa.

SV-politiker Ingrid Opedal poengterte at maten må vi produsere her i landet – og på norske arealer. Da trenger vi bønder og de må ha levelige kår.  

Etter samlinga utendørs trakk bøndene inn i amfisalen på Volda turisthotell og overvar direkteoverføringen fra pressekonferansen i Oslo ved overlevering av kravdokument.

Sunnmørsposten 26. april 2016Grønt opprop mot blått

Omtalen i Sunnmørsposten hadde denne tittelen: Grønt opprop mot blått. Bønder eldna opp seg sjølve mot regjeringa og jordbrukspolitikken. – Dei blå-blå er i gong med sitt store prosjekt, åtvara bonde Knut Hustad. Han fekk mikrofonen etter at Volda-ordførar og samfunnsprofessor Jørgen Amdam (Ap) hadde forsikra dei frammøtte om at jordbruket har ei svært viktig rolle i kommunen. Men han er ikkje bonde, slik Knut Hustad og dei fleste andre trettitals frammøtte er. Hustad nytta høvet til å svinge slegga mot landbrukspolitikken til den sitjande regjeringa. Les hele omtale i SUNNMØRSPOSTEN – klikk her

Møre-Nytt 26. april 2016– Eit vegval for landbruket

Tittel på omtale i Møre-Nytt var: – Eit vegval for landbruket. – Vi som driv små og mellomstore bruk får berre smular, mens dei som driv stort får heile kaka. Mjølkeprodusent Knut Hustad frå Bondalen tala varmt om dei små og mellomstore gardsbruka då det vart halde bondemarkering i Volda måndag. Markeringa vart halden på ein jordlapp i Volda sentrum, tilhøyrande onkelen til landbruksminister Jon Georg Dale. Les hele saken i MØRE-NYTT – klikk her

Appellerte for landbruket 

Avisa Møre 26. april 2016Avisa Møre skrev:  Appellerte for landbruket.  Ei rekkje politikarar og bondelagsleiarar heldt appellar i Volda på familiejorda til sjølvaste landbruksministeren måndag. Samtidig fekk landbruksministeren overlevert kravdokumentet frå bøndene i Oslo i samband med årets jordbruksoppgjer. Appellane for bøndene kom på rekkje og rad i Volda måndag når jordbruksoppgjeret no er på dagsorden. Mikrofonen var plassert framfor tre traktorar med plakatar, informasjon og banner med påskrifta «JA til norsk matproduksjon». Les omtalen i AVISA MØRE – klikk her

Her er bildeglimt frå bondemarkeringa i Volda (Alle fotos: Arnar Lyche):

Mjølkebonde Knut Hustad, Ørsta.

Volda-ordfører og samfunnsprofessor Jørgen Amdam.

Nestleder i Møre og Romsdal Bondelag, Gunnhild Overvoll.

SV-politiker Ingrid Opedal, Volda.

 

- Ein siger for fornuften

- Fem års vaksenopplæring gir omsider frukter i praktisk politikk, seier fylkesleiar Oddvar Mikkelsen i Møre og Romsdal Bondelag om jordbruksavtalen som vart underteikna 16. mai.

-Tar ikke utfordringene på alvor

- Regjeringa har lagt fram et svakt tilbud. De tar ikke utfordringene i norsk landbruk på alvor, sier leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen.

Før jordbruksforhandlingane….

- Eg vil forberede meg sjølv og alle andre ved å liste opp ulike bortforklaringar om bønder si inntekt, brukt av den blåblå regjeringa, skriv nestleiar i Møre og Romsdal Bondelag, Gunnhild Overvoll, i eit lesarinnlegg.

I bokseringen med landbruksminister Dale

- Det er mildt sagt et slag under beltestedet når landbruksminister Dale hevder «tilskudd har ført til lavere inntekt hos bonden», skriver styremedlem i Møre og Romsdal Bondelag, Marte Halvorsen, Halsa, i et leserinnlegg.

Meir tull om tall frå Dale

Fylkesleiar i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, skriv i eit lesarinnlegg at vi ikkje må drive ein politikk som byggjer opp dei satsingsvillige for deretter å rive dei ned med overproduksjon og prisfall etter investering.

Oddvar Mikkelsen

Oppfyller ikkje måla i landbruksmeldinga

Bondeorganisasjonane braut i mai årets jordbruksforhandlingar fordi statens tilbod ikkje ga rom for dei nødvendige satsingane som må til for å sikre rekruttering til næringa og for å oppfylle måla i den nye stortingsmeldinga om jordbruket. Sjølv om landbruket 26. juni vart einige med staten om ei fordeling av midlane i tråd med føringane frå Stortinget, er det ikkje i år inngått ei ordinær jordbruksavtale med staten.

Oddvar Mikkelsen

Ingen satsing på landbruket!

- Regjeringa viser ingen vilje til å satse på landbruket, og følger ikke opp Stortingets landbrukspolitikk. Vi kan ikke skrive under på en avtale som svekker norsk matproduksjon, sier leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen.

Vestlandsbonden prioritert i jordbrukskrava

(NRK MØRE OG ROMSDAL): – Jeg syns det er et godt krav fra bondeorganisasjonene, sier fylkesleder i Bondelaget, Oddvar Mikkelsen. Vi er ei lavinntektsgruppe, så at vi stiller et relativt høyt krav er bare rimelig og på sin plass. Kravet er godt tilpassa Møre og Romsdal.

Oddvar Mikkelsen

Vestlandet er ikkje skapt for Dales landbrukspolitikk!

Kvifor støttar ikkje Sunnmørsposten ein politikk som er til gagn for næringslivet i eigen region? Det spør leiar i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, i eit lesarinnlegg og tilsvar til avisa sin leiarartikkel 8. april.

Prioriter små og mellomstore bruk

Melk på små og mellomstore bruk, og storfekjøttproduksjon utenfor kornområdene, er styret i Møre og Romsdal Bondelags prioriterte hovedsatsingsområder som de har sendt inn i sitt innspill til Norges Bondelag før årets jordbruksforhandlinger.

KrF og V med sterk støtte til landbruket

Steinar Reiten (KrF) kunne garantere at jordbruksmeldinga ikke er til å kjenne igjen når den behandles i Stortinget. Pål Farstad (V) mente konklusjonene i jordbruksmeldinga ikke henger på greip, og den vil garantert ikke se slik ut når Venstre har sagt sitt.

Dette skjer i Møre og Romsdal Bondelag

Onsdag
26
September

Styremøte M&R Bondelag

Torsdag
04
Oktober

Styretur M&R Bondelag

Onsdag
21
November

Tema- og skattekurs for regnskapskontor

Kristiansund

Våre samarbeidspartnere