Auka risiko for geitebøndene

Publisert 16.12.2016
  • Tips en venn om denne siden

Petter Melchior

Styremedlem i Møre og Romsdal Bondelag, geitebonde Petter Melchior i Norddal, meiner jordbruksmeldinga føreslår auka usikkerheit for framtidig inntening og dermed auka risiko for geitebøndene. Det betyr i praksis stagnasjon og avvikling.

Melchiorgarden i Norddal (Foto: Arild Erlien)Geitebonden i Norddal kallar innhaldet i jordbruksmeldinga for ein splitt og hersk-politikk. I den nye Stortingsmeldinga om jordbruk «Endring og utvikling» foreslår regjeringa å avvikle heile marknadsordninga for geitemjølk. Det inneber at TINE ikkje lenger har plikt til å kjøpe geitemjølka som blir produsert, og målprisen på mjølk som blir bestemt i jordbruksavtalen, og som i dag gjeld både kumjølk og geitemjølk, ikkje lenger gjeld geitemjølk.

- For geitebøndene betyr dette langt større usikkerheit. Og dei blir heilt avhengige av velvilje frå TINE. Som geitebonde kan du fort hamne i eit område der mjølka ikkje lenger skal hentast, seier Melchior.

Han påpeiker at landbruket er ei langsiktig næring med generasjonsperspektiv. Framtidsbonden som investerer må tenkje 20-30 år fram i tid og treng derfor langsiktige rammer. Møre og Romsdal Bondelag meiner at når regjeringa no føreslår auka usikkerheit for framtidig inntening og dermed auka risiko for geitebøndene, betyr det i praksis stagnasjon og avvikling. Hele berekrafta i næringa er i fare.

Best i verda

Petter Melchior, geitebonde i Norddal og styremedlem i Møre og Romsdal Bondelag (Foto: Arild Erlien).Petter Melchior viser til at geitehaldet dei siste ti åra har vore gjennom ei rad med omstillingstiltak. Dette har gjort at helsetilstanden på den norske geita og kvaliteten på mjølka som vert produsert her er best i verda. Som følgje av dette har både Tine og staten oppmuntra til investeringar i nye moderne geitefjøs, og mange geitebønder har tatt utfordringane og satsa – satsa stort.

Tine har utvikla mange nye spennande produkt basert på denne kvalitetsmjølka, og rundt om i landet dukkar det stadig opp lokalmatprodusentar med nye gode produkt basert på geitmjølk. Den positive trenden geitemiljøet har vore i dei siste åra har og ført til at geitekjøtet har fått ny merksemd, og i stadig større grad vert nytta som gourmetmat.

- Langs smale fjordar og i bratte fjellsider med vanskeleg terreng er geita «sjef».  Her ryddar ho og lagar vakkert landskap, og gjev på den måten turistnæringa ei hjelpande hand. Bondegarden og eit levande setermiljø med formidling, gode smakar og spennande opplevingar vekkjer stor interesse mellom turistar og andre besøkande, seier Petter Melchior, styremedlem i Møre og Romsdal Bondelag og geitebonde i Norddal.

Les omtale og intervju med Petter Melchior på NRK Møre og Romsdal sine nettsider 15. desember – klikk her:

Radiointervju med Petter Melchior – klikk her (innslag nr 5 – Uro i geitenæringa):

Sjå TV-innslag frå Melchiorgarden og TV-intervju med Petter Melchior – klikk her (innslag nr 7 - geitebønder bekymra):

Fredag 16. desember hadde NRK Møre og Romsdal oppslag på sine hjemmesider om Bondelaget fryktar stagnasjon og avvikling – klikk her:

Oddvar Mikkelsen

Oppfyller ikkje måla i landbruksmeldinga

Bondeorganisasjonane braut i mai årets jordbruksforhandlingar fordi statens tilbod ikkje ga rom for dei nødvendige satsingane som må til for å sikre rekruttering til næringa og for å oppfylle måla i den nye stortingsmeldinga om jordbruket. Sjølv om landbruket 26. juni vart einige med staten om ei fordeling av midlane i tråd med føringane frå Stortinget, er det ikkje i år inngått ei ordinær jordbruksavtale med staten.

Oddvar Mikkelsen

Ingen satsing på landbruket!

- Regjeringa viser ingen vilje til å satse på landbruket, og følger ikke opp Stortingets landbrukspolitikk. Vi kan ikke skrive under på en avtale som svekker norsk matproduksjon, sier leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen.

Vestlandsbonden prioritert i jordbrukskrava

(NRK MØRE OG ROMSDAL): – Jeg syns det er et godt krav fra bondeorganisasjonene, sier fylkesleder i Bondelaget, Oddvar Mikkelsen. Vi er ei lavinntektsgruppe, så at vi stiller et relativt høyt krav er bare rimelig og på sin plass. Kravet er godt tilpassa Møre og Romsdal.

Oddvar Mikkelsen

Vestlandet er ikkje skapt for Dales landbrukspolitikk!

Kvifor støttar ikkje Sunnmørsposten ein politikk som er til gagn for næringslivet i eigen region? Det spør leiar i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, i eit lesarinnlegg og tilsvar til avisa sin leiarartikkel 8. april.

Prioriter små og mellomstore bruk

Melk på små og mellomstore bruk, og storfekjøttproduksjon utenfor kornområdene, er styret i Møre og Romsdal Bondelags prioriterte hovedsatsingsområder som de har sendt inn i sitt innspill til Norges Bondelag før årets jordbruksforhandlinger.

KrF og V med sterk støtte til landbruket

Steinar Reiten (KrF) kunne garantere at jordbruksmeldinga ikke er til å kjenne igjen når den behandles i Stortinget. Pål Farstad (V) mente konklusjonene i jordbruksmeldinga ikke henger på greip, og den vil garantert ikke se slik ut når Venstre har sagt sitt.

Oddvar Mikkelsen

Lettvint om avløsing på gårdsbruk

Fylkesleder Oddvar Mikkelsen mener avisa Tidens Krav tar flere snarveier når de på lederplass mandag 30. januar argumenterer for å avvikle det såkalte avløsertilskuddet for bonden.

Gunnhild Overvoll

Det var da voldsomt!

Det var da voldsomt! skriv nestleiar i M&R Bondelag, Gunnhild M. Overvoll, i eit lesarinnlegg om at landbruksministeren reagerer sterkt på Bondelaget sin bålaksjon mot jordbruksmeldinga, og bruker orda ubalansert og historielaust om den.

Styret M&R Bondelag

Massivt åtak på den norske landbruksmodellen

Jordbruksmeldinga er eit så massivt åtak på den norske landbruksmodellen at styret i Møre og Romsdal Bondelag (biletet) meiner partia på Stortinget skal sende meldinga attende til regjeringa og be om ei melding som er i tråd med det stortingsfleirtalet har vedteke.

Oddvar Mikkelsen

Kven sit i skyttargrava no?

- Jon Georg, bønder sutrar ikkje, men det hender vi bit tennene saman så hardt at vi får tårar i augo. Det skriv leiar i M&R Bondelag, Oddvar Mikkelsen, som tilsvar på intervju med landbruks- og matminister Jon Georg Dale i Sunnmørsposten før jul.

Oddvar Mikkelsen

- Vi lyttar til Dale med stor interesse og betydeleg skepsis

Leiar i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, meiner regjeringa i den nye jordbruksmeldinga forsøker å fjerne ei rekke enkeltordningar som til saman vil bidra til at distriktslandbruket blir kraftig svekka, og bonden får større risiko.

Dette skjer i Møre og Romsdal Bondelag

Onsdag
30
Mai

Styremøte M&R Bondelag

Onsdag
06
Juni

Årsmøte i Norges Bondelag

Lillehammer

Våre samarbeidspartnere