Auka risiko for geitebøndene

Publisert 16.12.2016
  • Tips en venn om denne siden

Petter Melchior

Styremedlem i Møre og Romsdal Bondelag, geitebonde Petter Melchior i Norddal, meiner jordbruksmeldinga føreslår auka usikkerheit for framtidig inntening og dermed auka risiko for geitebøndene. Det betyr i praksis stagnasjon og avvikling.

Melchiorgarden i Norddal (Foto: Arild Erlien)Geitebonden i Norddal kallar innhaldet i jordbruksmeldinga for ein splitt og hersk-politikk. I den nye Stortingsmeldinga om jordbruk «Endring og utvikling» foreslår regjeringa å avvikle heile marknadsordninga for geitemjølk. Det inneber at TINE ikkje lenger har plikt til å kjøpe geitemjølka som blir produsert, og målprisen på mjølk som blir bestemt i jordbruksavtalen, og som i dag gjeld både kumjølk og geitemjølk, ikkje lenger gjeld geitemjølk.

- For geitebøndene betyr dette langt større usikkerheit. Og dei blir heilt avhengige av velvilje frå TINE. Som geitebonde kan du fort hamne i eit område der mjølka ikkje lenger skal hentast, seier Melchior.

Han påpeiker at landbruket er ei langsiktig næring med generasjonsperspektiv. Framtidsbonden som investerer må tenkje 20-30 år fram i tid og treng derfor langsiktige rammer. Møre og Romsdal Bondelag meiner at når regjeringa no føreslår auka usikkerheit for framtidig inntening og dermed auka risiko for geitebøndene, betyr det i praksis stagnasjon og avvikling. Hele berekrafta i næringa er i fare.

Best i verda

Petter Melchior, geitebonde i Norddal og styremedlem i Møre og Romsdal Bondelag (Foto: Arild Erlien).Petter Melchior viser til at geitehaldet dei siste ti åra har vore gjennom ei rad med omstillingstiltak. Dette har gjort at helsetilstanden på den norske geita og kvaliteten på mjølka som vert produsert her er best i verda. Som følgje av dette har både Tine og staten oppmuntra til investeringar i nye moderne geitefjøs, og mange geitebønder har tatt utfordringane og satsa – satsa stort.

Tine har utvikla mange nye spennande produkt basert på denne kvalitetsmjølka, og rundt om i landet dukkar det stadig opp lokalmatprodusentar med nye gode produkt basert på geitmjølk. Den positive trenden geitemiljøet har vore i dei siste åra har og ført til at geitekjøtet har fått ny merksemd, og i stadig større grad vert nytta som gourmetmat.

- Langs smale fjordar og i bratte fjellsider med vanskeleg terreng er geita «sjef».  Her ryddar ho og lagar vakkert landskap, og gjev på den måten turistnæringa ei hjelpande hand. Bondegarden og eit levande setermiljø med formidling, gode smakar og spennande opplevingar vekkjer stor interesse mellom turistar og andre besøkande, seier Petter Melchior, styremedlem i Møre og Romsdal Bondelag og geitebonde i Norddal.

Les omtale og intervju med Petter Melchior på NRK Møre og Romsdal sine nettsider 15. desember – klikk her:

Radiointervju med Petter Melchior – klikk her (innslag nr 5 – Uro i geitenæringa):

Sjå TV-innslag frå Melchiorgarden og TV-intervju med Petter Melchior – klikk her (innslag nr 7 - geitebønder bekymra):

Fredag 16. desember hadde NRK Møre og Romsdal oppslag på sine hjemmesider om Bondelaget fryktar stagnasjon og avvikling – klikk her:

- Bøndene står ikke med lua i handa

- Bøndene står ikke med lua i handa, skriver fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen i et leserinnlegg som sto på trykk i Nationen i går.

- Ein siger for fornuften

- Fem års vaksenopplæring gir omsider frukter i praktisk politikk, seier fylkesleiar Oddvar Mikkelsen i Møre og Romsdal Bondelag om jordbruksavtalen som vart underteikna 16. mai.

-Tar ikke utfordringene på alvor

- Regjeringa har lagt fram et svakt tilbud. De tar ikke utfordringene i norsk landbruk på alvor, sier leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen.

Før jordbruksforhandlingane….

- Eg vil forberede meg sjølv og alle andre ved å liste opp ulike bortforklaringar om bønder si inntekt, brukt av den blåblå regjeringa, skriv nestleiar i Møre og Romsdal Bondelag, Gunnhild Overvoll, i eit lesarinnlegg.

I bokseringen med landbruksminister Dale

- Det er mildt sagt et slag under beltestedet når landbruksminister Dale hevder «tilskudd har ført til lavere inntekt hos bonden», skriver styremedlem i Møre og Romsdal Bondelag, Marte Halvorsen, Halsa, i et leserinnlegg.

Meir tull om tall frå Dale

Fylkesleiar i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, skriv i eit lesarinnlegg at vi ikkje må drive ein politikk som byggjer opp dei satsingsvillige for deretter å rive dei ned med overproduksjon og prisfall etter investering.

Oddvar Mikkelsen

Oppfyller ikkje måla i landbruksmeldinga

Bondeorganisasjonane braut i mai årets jordbruksforhandlingar fordi statens tilbod ikkje ga rom for dei nødvendige satsingane som må til for å sikre rekruttering til næringa og for å oppfylle måla i den nye stortingsmeldinga om jordbruket. Sjølv om landbruket 26. juni vart einige med staten om ei fordeling av midlane i tråd med føringane frå Stortinget, er det ikkje i år inngått ei ordinær jordbruksavtale med staten.

Oddvar Mikkelsen

Ingen satsing på landbruket!

- Regjeringa viser ingen vilje til å satse på landbruket, og følger ikke opp Stortingets landbrukspolitikk. Vi kan ikke skrive under på en avtale som svekker norsk matproduksjon, sier leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen.

Vestlandsbonden prioritert i jordbrukskrava

(NRK MØRE OG ROMSDAL): – Jeg syns det er et godt krav fra bondeorganisasjonene, sier fylkesleder i Bondelaget, Oddvar Mikkelsen. Vi er ei lavinntektsgruppe, så at vi stiller et relativt høyt krav er bare rimelig og på sin plass. Kravet er godt tilpassa Møre og Romsdal.

Oddvar Mikkelsen

Vestlandet er ikkje skapt for Dales landbrukspolitikk!

Kvifor støttar ikkje Sunnmørsposten ein politikk som er til gagn for næringslivet i eigen region? Det spør leiar i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, i eit lesarinnlegg og tilsvar til avisa sin leiarartikkel 8. april.

Prioriter små og mellomstore bruk

Melk på små og mellomstore bruk, og storfekjøttproduksjon utenfor kornområdene, er styret i Møre og Romsdal Bondelags prioriterte hovedsatsingsområder som de har sendt inn i sitt innspill til Norges Bondelag før årets jordbruksforhandlinger.

Dette skjer i Møre og Romsdal Bondelag

Onsdag
26
September

Styremøte M&R Bondelag

Torsdag
04
Oktober

Styretur M&R Bondelag

Onsdag
21
November

Tema- og skattekurs for regnskapskontor

Kristiansund

Våre samarbeidspartnere