Ap-representant på gardsbesøk i Ørsta

Publisert 24.04.2014
  • Tips en venn om denne siden

Det ble en lærerik dag for Arbeiderpartiets nye stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal (23) da han mandag i påskeuka på M&R Bondelags invitasjon besøkte garden til Linda Stokke (36) på Sæbø i heimkommunen Ørsta.

Foto: Faksimile fra Møre-NyttDet var Møre og Romsdal Bondelag som tok initiativ og inviterte Holen Bjørdal på gardsbesøk. Fylkesleder Inge Martin Karlsvik og organisasjonssjef Arnar Lyche stilte opp sammen med leder i Hjørundfjord Bondelag, Knut Hustad.

Fredrik Holen Bjørdal (Ap) var nyvalgt på Stortinget i høst. Han hadde i tidligere møter og samtaler med Bondelaget i vinter gitt uttrykk for ønske om å få mer innsikt i og lære mer om landbruket.

Gardsbesøket hos melkeprodusent Linda Stokke og faren Ole Stokke på Sæbø i Ørsta startet med omvisning på bruket, der Linda presenterte drifta. Deretter fortalte leder i Hjørundfjord Bondelag, Knut Hustad, om landbrukets betydning for lokalsamfunnet, og om hva som må til for at landbruket i Ørsta skal utvikle seg positivt.

Fylkesleder Inge Martin Karlsvik informerte om hva Bondelaget tenker i forkant av jordbruksforhandlingene.

Til slutt ble stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal utfordret på hva Arbeiderpartiet mener om landbruket, om norsk matproduksjon på norske ressurser og rekruttering.

 

Presseklipp fra gardsbesøket:

 

Landbruket treng langsiktig politikk - klikk her

(MØRE-NYTT): Stadige investeringar i utstyr og bygningar er heilt naudsynt for å halde ein gard i hevd og hindre nedlegging, meiner Ole og Linda Stokke. Stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal (Ap) besøkte garden deira for å lære meir om landbruk og landbrukspolitikk. Med seg hadde han mellom andre leiar Knut Hustad i Hjørundfjord bondelag og leiaren i Møre og Romsdal bondelag, Inge Martin Karlsvik.

 

Politikarpåske i fjøsen - klikk her

(REGIONAVISA): Stortingspolitikar Fredric Holen Bjørdal (23) starta påskeferien sin i fjøset – på gardsbesøk hos gardbrukar Linda Stokke (36) i heimkommunen Ørsta. Unge Bjørdal er forresten Ørsta sin første stortingspolitikar på rundt 45 år, - og sjølv om han har svært så lave tankar om sine eigne evner innan næringa, tok han sjølv initiativet til å lære meir om lokalt og nasjonalt landbruk nyleg–og starta altså påska i fjøsen.

Oddvar Mikkelsen

Oppfyller ikkje måla i landbruksmeldinga

Bondeorganisasjonane braut i mai årets jordbruksforhandlingar fordi statens tilbod ikkje ga rom for dei nødvendige satsingane som må til for å sikre rekruttering til næringa og for å oppfylle måla i den nye stortingsmeldinga om jordbruket. Sjølv om landbruket 26. juni vart einige med staten om ei fordeling av midlane i tråd med føringane frå Stortinget, er det ikkje i år inngått ei ordinær jordbruksavtale med staten.

Oddvar Mikkelsen

Ingen satsing på landbruket!

- Regjeringa viser ingen vilje til å satse på landbruket, og følger ikke opp Stortingets landbrukspolitikk. Vi kan ikke skrive under på en avtale som svekker norsk matproduksjon, sier leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen.

Vestlandsbonden prioritert i jordbrukskrava

(NRK MØRE OG ROMSDAL): – Jeg syns det er et godt krav fra bondeorganisasjonene, sier fylkesleder i Bondelaget, Oddvar Mikkelsen. Vi er ei lavinntektsgruppe, så at vi stiller et relativt høyt krav er bare rimelig og på sin plass. Kravet er godt tilpassa Møre og Romsdal.

Oddvar Mikkelsen

Vestlandet er ikkje skapt for Dales landbrukspolitikk!

Kvifor støttar ikkje Sunnmørsposten ein politikk som er til gagn for næringslivet i eigen region? Det spør leiar i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, i eit lesarinnlegg og tilsvar til avisa sin leiarartikkel 8. april.

Prioriter små og mellomstore bruk

Melk på små og mellomstore bruk, og storfekjøttproduksjon utenfor kornområdene, er styret i Møre og Romsdal Bondelags prioriterte hovedsatsingsområder som de har sendt inn i sitt innspill til Norges Bondelag før årets jordbruksforhandlinger.

KrF og V med sterk støtte til landbruket

Steinar Reiten (KrF) kunne garantere at jordbruksmeldinga ikke er til å kjenne igjen når den behandles i Stortinget. Pål Farstad (V) mente konklusjonene i jordbruksmeldinga ikke henger på greip, og den vil garantert ikke se slik ut når Venstre har sagt sitt.

Oddvar Mikkelsen

Lettvint om avløsing på gårdsbruk

Fylkesleder Oddvar Mikkelsen mener avisa Tidens Krav tar flere snarveier når de på lederplass mandag 30. januar argumenterer for å avvikle det såkalte avløsertilskuddet for bonden.

Gunnhild Overvoll

Det var da voldsomt!

Det var da voldsomt! skriv nestleiar i M&R Bondelag, Gunnhild M. Overvoll, i eit lesarinnlegg om at landbruksministeren reagerer sterkt på Bondelaget sin bålaksjon mot jordbruksmeldinga, og bruker orda ubalansert og historielaust om den.

Styret M&R Bondelag

Massivt åtak på den norske landbruksmodellen

Jordbruksmeldinga er eit så massivt åtak på den norske landbruksmodellen at styret i Møre og Romsdal Bondelag (biletet) meiner partia på Stortinget skal sende meldinga attende til regjeringa og be om ei melding som er i tråd med det stortingsfleirtalet har vedteke.

Oddvar Mikkelsen

Kven sit i skyttargrava no?

- Jon Georg, bønder sutrar ikkje, men det hender vi bit tennene saman så hardt at vi får tårar i augo. Det skriv leiar i M&R Bondelag, Oddvar Mikkelsen, som tilsvar på intervju med landbruks- og matminister Jon Georg Dale i Sunnmørsposten før jul.

Petter Melchior

Auka risiko for geitebøndene

Styremedlem i Møre og Romsdal Bondelag, geitebonde Petter Melchior i Norddal, meiner jordbruksmeldinga føreslår auka usikkerheit for framtidig inntening og dermed auka risiko for geitebøndene. Det betyr i praksis stagnasjon og avvikling.

Dette skjer i Møre og Romsdal Bondelag

Onsdag
30
Mai

Styremøte M&R Bondelag

Onsdag
06
Juni

Årsmøte i Norges Bondelag

Lillehammer

Våre samarbeidspartnere