Ap-representant på gardsbesøk i Ørsta

Publisert 24.04.2014
  • Tips en venn om denne siden

Det ble en lærerik dag for Arbeiderpartiets nye stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal (23) da han mandag i påskeuka på M&R Bondelags invitasjon besøkte garden til Linda Stokke (36) på Sæbø i heimkommunen Ørsta.

Foto: Faksimile fra Møre-NyttDet var Møre og Romsdal Bondelag som tok initiativ og inviterte Holen Bjørdal på gardsbesøk. Fylkesleder Inge Martin Karlsvik og organisasjonssjef Arnar Lyche stilte opp sammen med leder i Hjørundfjord Bondelag, Knut Hustad.

Fredrik Holen Bjørdal (Ap) var nyvalgt på Stortinget i høst. Han hadde i tidligere møter og samtaler med Bondelaget i vinter gitt uttrykk for ønske om å få mer innsikt i og lære mer om landbruket.

Gardsbesøket hos melkeprodusent Linda Stokke og faren Ole Stokke på Sæbø i Ørsta startet med omvisning på bruket, der Linda presenterte drifta. Deretter fortalte leder i Hjørundfjord Bondelag, Knut Hustad, om landbrukets betydning for lokalsamfunnet, og om hva som må til for at landbruket i Ørsta skal utvikle seg positivt.

Fylkesleder Inge Martin Karlsvik informerte om hva Bondelaget tenker i forkant av jordbruksforhandlingene.

Til slutt ble stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal utfordret på hva Arbeiderpartiet mener om landbruket, om norsk matproduksjon på norske ressurser og rekruttering.

 

Presseklipp fra gardsbesøket:

 

Landbruket treng langsiktig politikk - klikk her

(MØRE-NYTT): Stadige investeringar i utstyr og bygningar er heilt naudsynt for å halde ein gard i hevd og hindre nedlegging, meiner Ole og Linda Stokke. Stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal (Ap) besøkte garden deira for å lære meir om landbruk og landbrukspolitikk. Med seg hadde han mellom andre leiar Knut Hustad i Hjørundfjord bondelag og leiaren i Møre og Romsdal bondelag, Inge Martin Karlsvik.

 

Politikarpåske i fjøsen - klikk her

(REGIONAVISA): Stortingspolitikar Fredric Holen Bjørdal (23) starta påskeferien sin i fjøset – på gardsbesøk hos gardbrukar Linda Stokke (36) i heimkommunen Ørsta. Unge Bjørdal er forresten Ørsta sin første stortingspolitikar på rundt 45 år, - og sjølv om han har svært så lave tankar om sine eigne evner innan næringa, tok han sjølv initiativet til å lære meir om lokalt og nasjonalt landbruk nyleg–og starta altså påska i fjøsen.

- Bøndene står ikke med lua i handa

- Bøndene står ikke med lua i handa, skriver fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen i et leserinnlegg som sto på trykk i Nationen i går.

- Ein siger for fornuften

- Fem års vaksenopplæring gir omsider frukter i praktisk politikk, seier fylkesleiar Oddvar Mikkelsen i Møre og Romsdal Bondelag om jordbruksavtalen som vart underteikna 16. mai.

-Tar ikke utfordringene på alvor

- Regjeringa har lagt fram et svakt tilbud. De tar ikke utfordringene i norsk landbruk på alvor, sier leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen.

Før jordbruksforhandlingane….

- Eg vil forberede meg sjølv og alle andre ved å liste opp ulike bortforklaringar om bønder si inntekt, brukt av den blåblå regjeringa, skriv nestleiar i Møre og Romsdal Bondelag, Gunnhild Overvoll, i eit lesarinnlegg.

I bokseringen med landbruksminister Dale

- Det er mildt sagt et slag under beltestedet når landbruksminister Dale hevder «tilskudd har ført til lavere inntekt hos bonden», skriver styremedlem i Møre og Romsdal Bondelag, Marte Halvorsen, Halsa, i et leserinnlegg.

Meir tull om tall frå Dale

Fylkesleiar i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, skriv i eit lesarinnlegg at vi ikkje må drive ein politikk som byggjer opp dei satsingsvillige for deretter å rive dei ned med overproduksjon og prisfall etter investering.

Oddvar Mikkelsen

Oppfyller ikkje måla i landbruksmeldinga

Bondeorganisasjonane braut i mai årets jordbruksforhandlingar fordi statens tilbod ikkje ga rom for dei nødvendige satsingane som må til for å sikre rekruttering til næringa og for å oppfylle måla i den nye stortingsmeldinga om jordbruket. Sjølv om landbruket 26. juni vart einige med staten om ei fordeling av midlane i tråd med føringane frå Stortinget, er det ikkje i år inngått ei ordinær jordbruksavtale med staten.

Oddvar Mikkelsen

Ingen satsing på landbruket!

- Regjeringa viser ingen vilje til å satse på landbruket, og følger ikke opp Stortingets landbrukspolitikk. Vi kan ikke skrive under på en avtale som svekker norsk matproduksjon, sier leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen.

Vestlandsbonden prioritert i jordbrukskrava

(NRK MØRE OG ROMSDAL): – Jeg syns det er et godt krav fra bondeorganisasjonene, sier fylkesleder i Bondelaget, Oddvar Mikkelsen. Vi er ei lavinntektsgruppe, så at vi stiller et relativt høyt krav er bare rimelig og på sin plass. Kravet er godt tilpassa Møre og Romsdal.

Oddvar Mikkelsen

Vestlandet er ikkje skapt for Dales landbrukspolitikk!

Kvifor støttar ikkje Sunnmørsposten ein politikk som er til gagn for næringslivet i eigen region? Det spør leiar i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, i eit lesarinnlegg og tilsvar til avisa sin leiarartikkel 8. april.

Prioriter små og mellomstore bruk

Melk på små og mellomstore bruk, og storfekjøttproduksjon utenfor kornområdene, er styret i Møre og Romsdal Bondelags prioriterte hovedsatsingsområder som de har sendt inn i sitt innspill til Norges Bondelag før årets jordbruksforhandlinger.

Dette skjer i Møre og Romsdal Bondelag

Onsdag
26
September

Styremøte M&R Bondelag

Torsdag
04
Oktober

Styretur M&R Bondelag

Onsdag
21
November

Tema- og skattekurs for regnskapskontor

Kristiansund

Våre samarbeidspartnere