Fakta og tall
👉 Rammen for avtalen er på 3015 mill. kr, en forhandlingsgevinst på 395 millioner kroner.

👉 Avtalen gir en tetting av det beregnede normerte inntektsgapet på 60.000 kr. pr. familieårsverk.

👉 Den økonomiske ramma innebærer 2217 mill. kr. i økte tilskudd i 2025 og 627. kr i økte målpriser fra 1. juli 2024.

👉 Effekten på forbrukerprisene av økte målpriser og forventet prisvekst på varer det ikke settes målpris på i jordbruksforhandlingene, er beregnet og utgjør om lag 400 kr. pr husstand.

Dette er første jordbruksoppgjør etter at Stortinget behandlet meldingen om økt sjølforsyning og plan for opptrapping av inntektsmulighetene i jordbruket. Avtalen svarer ut denne bestillingen, og tar et viktig steg mot tetting av inntektsgapet på kr 60 000 per årsverk.

- Selv om gapet fortsatt ikke er tettet, er det et skritt i riktig retning, sier Bergerud.

Økt norsk matproduksjon – viktig for beredskapen

Et nytt pristilskudd for melk er på plass og innføres allerede fra 1. juli, i tillegg til økt melkepris for å bedre produksjonsøkonomien. – Dette er en nødvendig bedring av melkebondens økonomi, sier fylkeslederen. – Derimot er inntektsnivået for sau og ammeku fortsatt for lavt, selv om vi har løfta nivået gjennom disse forhandlingene, fortsetter han.

- Jeg er glad for at avtalen viderefører satsingen på grøntproduksjon, både gjennom økte arealtilskudd og målpriser. Spesielt glad er jeg for at det innføres et tilskudd til ny teknologi i landbruket, sier Bergerud.

I avtalen ligger det over 1 mrd. kroner til klima- og miljøtiltak. – For Østfoldbonden er økte avsetninger til drenering viktig for økt matproduksjon. Det samme er satsinga på regionalt miljøprogram (RMP), som skal kompensere for de driftsulempene det er å produsere mat på en best mulig miljø- og klimamessig måte, avslutter Bergerud.

Kontaktpersoner:

Ole-Kristian Bergerud, fylkesleder i Østfold Bondelag. Mobil: 918 45 004

Mina Mjærum Johansen, organisasjonssjef i Østfold Bondelag. Mobil: 917 75 831