Med grunnlag i den kontakten som har vært mellom partene, går jordbruket til forhandlinger. Siden det ikke foreligger et ordinært grunnlagsmateriale med kostnads- og inntektsutvikling, vil forhandlingene bli forenklet.

- Vi går i forhandlinger nå fordi bøndene trenger avklarte rammer for matproduksjonen, sier jordbrukets forhandlingsleder Lars Petter Bartnes.

- Det er mer enn noen gang viktig å sikre matproduksjonen framover. Sikker matforsyning krever et landbruk over hele landet, og at jorda brukes til det den er best egnet til, sier Bartnes.

Gjeldende jordbruksavtale varer fram til 1. juli 2020, og det må derfor fastsettes nye målpriser. Det er viktig for å gi bonden forutsigbarhet for framtidig produksjon.

 

Raskere tidsløype

På grunn av en uoversiktlig situasjon og behovet for avklaringer, følges ikke den normale tidsløypen for jordbruksforhandlinger. Partene har satt en frist for forenklede forhandlinger til 30. april.