Stortinget vedtok fredag 16. juni at jordbruket og staten skal sette seg ned for å bli enig om ei fordeling av årets jordbruksavtale. Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, mener at Stortinget også burde ha satt premissene gjennom klare føringer for hvordan dette skal foregå.

Flertallet bestående av Venstre, Høyre og FrP har vedtatt at jordbruksavtalen skal ha ei økonomisk ramme på 625 mill kroner, og at partene i jordbruksoppgjøret sammen må bli enige om hvordan budsjettmidlene skal fordeles.  

Norges Bondelag mener at dette ikke vil bli reelle forhandlinger, men fordelinger innafor ei ramme Stortinget har vedtatt. - Vi trenger klare føringer før vi gå inn i disse møtene og det er mye som må avklares, sa Bartnes, som sier Norges Bondelag ikke har avklart når og om disse møtene vil starte.

FrPs landbrukspolitiske talsperson Morten Ørsal Johansen hevda i Stortinget under debatten at om partene blir enige om fordelingene, vil det bety at den blåblå regjeringa har fått til en avtale med jordbruket i jordbruksoppgjøret tre år på rad. – Dette stemmer ikke, sier lederen i Norges Bondelag.

- Årets jordbruksoppgjør endte med brudd. Regjeringa viste ikke vilje til å satse på norsk landbruk. I praksis tvinges vi nå tilbake for å fordele på ei økonomisk ramme vi mener er for dårlig til å skrive avtale på, avslutter Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.