Østfold Bondelag ønsker i sitt innspill særlig å prioritere en god kornøkonomi, bruk av prisnedskrivingstilskudd, å øke RMP-potten, å øke potten til investeringsvirkemidler, å styrke velferdsordningene, å prioritere små og mellomstore bruk i budsjettmidlene og å få på plass et klima- og miljøfond, der midler an avsettes ett år for å brukes et annet til tiltak som gjør matproduksjonen mer klimasmart.

Hele innspillet finner du ved å trykke lenka til høyre for denne artikkelen.