7 500 arbeidsplasser

Østfoldjordbruket omfatter totalt over 5 100 arbeidsplasser, fordelt på i primærjordbruk (ca. 2 000 arbeidsplasser) og foredlingsindustrien (ca. 3 100 arbeidsplasser).

I tillegg kommer de ringvirkningene som primærnæringa og næringsmiddelindustrien skaper, gjennom for eksempel kjøp av tjenester fra for eksempel veterinærer, regnskapsførere, snekkere, rørleggere og transportører. Hvis man benytter en faktor på 1,5 finner man at Østfoldjordbruket bidrar til over 7 500 arbeidsplasser.

- Hver caps som lokallaga i Fredrikstad, med god hjelp av de andre lagene i søndre del av fylket, har lagt fram på torget representerer hele ti arbeidsplasser. Landbruket er med andre ord svært viktig for sysselsettig og verdiskaping i fylket vårt, sa fylkesleder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag.

 

Ingen vilje til satsing

I sin appell, understreket fylkeslederen hvorfor bøndene samlet seg på torget; -  Regjeringa forholder seg ikke til Stortingets behandling av jordbruksmeldinga. Stortinget har gitt en presis bestilling der hovedmålet er økt matproduksjon basert på norske ressurser. Inntekt er et viktig virkemiddel for å oppnå dette, og Stortinget har sagt at inntektsgapet mellom bønder og andre grupper skal tettes.  Regjeringa viste ingen vilje til å møte oss på dette punktet i forhandlingene, og det var derfor ikke mulig å bli enige om en jordbruksavtale. Det motsatte ville være å undergrave målene i jordbruksmeldinga, sa Uvaag til de drøyt 30 frammøtte.

Nestleder i Østfold Bygdeungdomslag, Markus Kynningrød fra Halden fulgte opp, og spurte; - Hvorfor skal ungdom velge å bruke dyrbare studieår på å utdanne seg innen landbruk og investere millioner av kroner i matproduksjon når de vet at de vil tjene mye mindre enn andre yrkesgrupper?

Historisk plass

Lise Thorsø Mohr, som er leder for fellesstyret for Fredrikstadlaga, understreket at valget av plass for aksjonen ikke var tilfeldig; - Her hadde vi byens jorder i umiddelbar nærhet. Jorda var av god kvalitet, og skulle forsyne byens innbyggere. Folk skulle ha mat, sa hun.

Også i dag er Fredrikstad en av fylkets største landbruksfylker. Over 200 gårder produserer råvarer til mange av næringsmiddelbedriftene i kommunen. Brynhild, Orkla og Goman Bakeri holder alle til i Fredrikstad og er blant kommunens hjørnesteinsbedrifter.

  • Bønder er selvstendig næringsdrivende, men er totalt avhengig av langsiktige rammebetingelser. Det viser ikke regjeringa med sin «ad hoc»-politikk, avsluttet Mohr.