Østfold Bondelag sendte denne uka sitt innspill om regjeringas forslag til forbud om pelsdyrhold, og forslag til ordning for økonomisk kompensasjon til pelsdyroppdrettere til Landbruks- og matdepartementet.

Østfold Bondelag mener at forslaget som er sendt ut er en innskrenkning i næringsfriheten, og alt annet enn forutsigbart, da Stortinget bare ett år tidligere vedtok ei bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringa. Østfold Bondelag støtter derfor ikke et forbud mot hold av pelsdyr, og ber derfor Stortinget om å avvise dette.

Videre mener Østfold Bondelag at dersom Stortinget innfører et næringsforbud må de som har lovlige næringsvirksomheter få økonomisk kompensasjon / erstatning som står i forhold til investeringer og en gjennomsnittlig inntjening i virksomheten.

Hele høringsinnspillet ligger i lenke på høyre side av denne artikkelen.