Generelt sett støtter Østfold Bondelag prinsippet om at like områder skal ha like
muligheter (miljøavtaler, RMP-tiltak) og restriksjoner (miljøkrav), uavhengig beliggenhet i
Viken og Oslo. Forslaget til ny RMP-åpner for dette i stor grad, men ikke fullstendig, da vi
noterer oss at det kun er arealer i Østfold og Akershus som blir pålagt miljøkrav.

Her kan du lese forslaget som er på høring

Les hele høringsuttalelsen fra Østfold Bondelag i ramme til høyre