Fylkesstyret på vei til nytt arbeidsår med obligatorisk silly walk over Storgata i Ørje.

Årsmøtet valgte nytt styre, etter valgkomiteens innstilling. Det nye styret i Østfold Bondelag består av:

Martha Mjølnerød fra Spydeberg, leder.
Svend Arild Uvaag fra Eidsberg, nestleder
Berit Ullestad, Rygge, styremedlem
Ole Kristan Bergerud, Sarpsborg, styremedlem
Tor Jacob Solberg, Skiptvet, styremedlem
Jon Stumberg, Idd, 1. vara
Lars Holene, Askim, 2. vara
Ida Marie Ruud Stemmedalen, 3. vara
Marit Gorseth fra Østfold Bygdekvinnelag
Andreas Næss fra Østfold Bygdeungdomslag
 


Lise Thorsø Mohr ønsket ikke gjenvalg og gikk ut av styret. Martha Mjølnerød takket Lise for innsatsen.