Ett av satsningsområdene i landbrukets klimaplan handler om jorda som karbonlager. Det pekes på flere tiltak på dette området, deriblant karbonbinding i biokull. Det er et stort potensiale i utslippsreduksjon knyttet til biokull, og det er også flere positive effekter på jordhelse.

Norsk Biokullnettverk og Klima Østfold gjennom prosjektet Klimasmart landbruk, arrangerer webinaret "Biokull som klimatiltak - teori og praksis" torsdag 14. mai kl. 10.00-11.30. En prosjektleder, en forsker og en svensk bonde vil fortelle om sine erfaringer. Webinaret er åpent for bønder og andre interesserte som vil lære mer om biokull.

Meld deg på her. Da mottar du en epost med praktisk informasjon og lenke til webinaret i god tid før oppstart. Påmeldingsfrist 13. mai!