Innovasjon Norge deler hvert år ut Bygdeutviklingsprisen. Prisen er en bedrifts- og nærings­utviklingspris for de
som har etablert en vellykket bedrift eller næring med basis i bygdenes og landbrukets ressurser.

Det blir kåret en vinner i hvert fylke som får 50 000 kroner. Fylkesvinnerne deltar i konkurransen om den nasjonale prisen som er på 200 000 kroner.

Innovasjon Norge søker bedrifter eller personer med næringsvirksomhet i tilknytning til landbrukseiendommer. Kandidatene blir vurdert etter følgende kriterier:

• Nyskaping/originalitet

• Økonomisk resultat/lønnsomhet

• Sysselsetting, særlig for kvinner og ungdom

• Sosial og miljømessig bærekraft, herunder utnytting av lokale ressurser, fortrinn og ringvirkninger i lokalsamfunnet

Forslagene må være godt begrunnet og dokumentert i forhold til de ovenfor definerte kriteriene, benytt søknadsskjema som ligger på nettsidene.


Formålet med prisen er blant annet å synliggjøre gode resultater fra landbruksrelatert næringsutvikling. Fylkesvinnerene går videre og konkurrerer om den nasjonale prisen.

Er DU kandidat, eller kjenner du noen som er kandidat?

Melde deg som kandidat, se informasjon og skjema på våre nettsider: Påmelding eller ta kontakt med distriktskontoret ditt i Østfold

Tidligere vinnere i Østfold:

2011 Grønt Pakkeri Øst

2010: Brødrene Ringstad AS Hjemmeside

2009: Løken gård (Livèche- kylling)

2008: Fiskeland (Havass)

2007: Orderud DesignIce Trøgstad Hjemmeside

2006: Norsk Matraps BA (vant også den nasjonale BU-prisen!) Hjemmeside

2005: Hilde og Asbjørn-Otto Braarud, Marker

2004: To Gode Naboer ANS, Trøgstad, Hjemmeside

2003: Bamsrudlåven, Eidsberg, Hjemmeside

2002: Ek Gårdskjøkken, Fredrikstad, Hjemmeside

2001: Svenneby Sag og Høvleri, Spydeberg, Hjemmeside

2000: Holmsens Brente Mandler, Rakkestad

Skulle
det være avklaringsbehov, ta gjerne kontakt!