Har du innspill til saken? Send oss gjerne en mail, eller ta en telefon.

Her er planforslaget til Fylkeskommunen.

Høringsbrevet som Østfold sendte i første innspillsrunde