– Vi gleder oss til å ta fatt på de utfordringene landbruket står foran i Østfold, forklarer leder Bjørn Gimming. – For å møte disse på en god måte, er det avgjørende at enkelte grunnleggende ting er på plass. Vi må ha jord å dyrke på, og det må være mulig å kunne leve av å være bonde.

Det var budskapet da Østfold Bondelag møtte Stortingsbenken for Østfold i går. Det årlige møtet har blitt en tradisjon som begge parter setter pris på.

– Det er svært nyttig for oss politikere å få innspill direkte fra landbruket i Østfold, understreker Svein Roald Hansen (Ap).

Bjørn Gimming fremhever at møtet er viktig for Østfold Bondelag. – En god dialog er det vi ønsker oss. Samtidig som vi får presentert de sakene vi er mest opptatt av, får vi også gode innspill fra politikerne som vi tar med oss videre i arbeidet, sier Gimming.

I tillegg til viktigheten av å ta vare på matjorda, ble behovet for å ta vare på de unge kommende bøndene fremhevet. Styremedlem Rolf Øyvind Thune understrekte viktigheten av at bønder må ha mulighet til normal inntekt og velferd, på linje med andre arbeidstakere.

– Våre ungdommer er ikke annerledes enn andre ungdommer. De ønsker å kunne leve som folk flest. Derfor er det viktig at inntektsgapet tettes, sa Thune.