Den 8. august sendte Østfold Bondelag søknad om skadefelling av ulv etter angrep på sau i både Halden og Rakkestad kommuner. To dager seinere kom avslaget fra Fylkesmannen i Østfold. I sitt avslag skriver Fylkesmannen balnt annet: "Området det søkes for ligger i ulvesonen og observasjoner av ulvens oppførsel tyder foreløpig på at den ikke medfører et større akutt skadepotensial enn det som er normalt for ulv. Denne vurderingen er gjort på bakgrunn av de angrep og observasjoner som er dokumentert frem til nå. For felling av andre grunner enn akutt pågående angrep viser vi til de årlige vedtak som fattes om lisensfelling. Husdyrbrukere i området oppfordres til å holde dyrene innenfor rovdyravvisende gjerder. De som ikke har slike gjerder kan søke om tilskudd til å utbedre eksisterende gjerder."

I dag sendte derfor Østfold Bondelag, med støtte fra Østfold Sau og Geit, en klage til Miljødirektoratet på Fylkesmannen sitt avslag.

- Det er grunn til å tro at det nå er flere ulv i ulvesona enn det Stortinget har satt som bestandsmål. Uttak av én ulv vil derfor ikke vil true bestandens overlevelse. Jeg er redd for at ulven vil slå til igjen, da den tydeligvis har erfart at sau og lam er lette bytter, selvom det er folk i nærheten. Det er derfor vi påklager Fylkesmannens avslag, sier fylkesleder Uvaag.