Dette følger av endringen i tomtefesteloven §33 og §15 fjerde ledd som ble vedtatt av Stortinget 1.7.2015. For festekontrakter som går ut etter 1.7.2015 har man 3 år på å endre festeavgiften etter de samme paragrafene.

For ALLE som leier ut tomter er det viktig å passe på mulighetene. Det er derfor viktig å helle spørre en gang for mye enn å være passiv. Utmarksavdelingen vil forsøke å hjelpe deg hvis du er usikker.

Dette tema er svært viktig, og det virker som mange fortsatt ikke er klar over fristen. Overholder man ikke fristen er muligheten for oppjustering av festeavgiften tapt.

Det er nok å ha satt i gang prosessen før utgangen av året. Man bør med andre ord ikke være enig med fester om ny festeavgift innen utgangen av året. Likevel er det viktig å prøve og bli enig så raskt som mulig da man dermed får høyere inntekt fra festeforholdene raskere.

For mange bortfestere kan det være riktig å ta kontakt med advokater for å gjennomføre disse prosessene. Festetomtene representerer store verdier. Jeg anbefaler derfor ikke å se på krona når man skal ha hjelp til dette, det å investere i dette tema er fornuftig på lang sikt. Både advokatene i Norges Bondelag og Sveinung O. Flaaten ved advokatfirmaet Hjort DA (som vant saken i Strasbourg og banet veien for endringen i tomtefesteloven) oppfordrer bortfestere til å ta kontakt. Disse er spesialister på temaet.

Også Utmarksavdelingen kan hjelpe til i en tidlig fase.

Ta kontakt med Øystein Toverud, tlf.91396674 eller oystein.toverud@utmarksavdelingen.no.