Viken BondeLAG er under bygging

Av Heidi Kirkeby,
  • Tips en venn om denne siden

Fylkesstyrene i Buskerud Bondelag, Akershus Bondelag og Østfold Bondelag samlet til strategidiskusjoner

Fylkesstyrene i Buskerud, Akershus og Østfold Bondelag er samlet får å bygge grunnmuren til det som kan bli et stort og slagferdig Viken Bondelag.

Diskusjonene går høyt, stemningen er god, ideene er mange og målet er at sammenslåingsprosessen skal sørge for at vi utvikler en felles kultur for hvordan vi skal jobbe. Visjonene er tydelige: « Viken Bondelag skal etter sammenslåing være et slagkraftig bondelag for Viken – bonden. Best mulig bondenytte skal ligge i bunn for alt vi arbeider med. Viken Bondelag, både tillitsvalgte og ansatte, skal yte minst like god service som før til lokallaga og andre aktuelle instanser.»

 

- Det å bruke god tid på å bygge en solid grunnmur er gjerne avgjørende for et vellykket byggeprosjekt. På samme måte velger vi å tenke når vi nå legger opp til å bruke god og nødvendig tid på prosessen, så først på de respektive fylkesårsmøtene våren 2021 skal endelig avgjørelse tas, sier dagens ledertrio

Stormøte korn 2020

Akershus og Østfold Bondelag inviterer til sitt årlige kornmøte tirsdag 10. mars kl. 18.30 i Askim kulturhus. - Vi er glade for å kunne invitere til politiske og faglige drøftinger rundt kornproduksjon i våre områder. Vi har også i år lykkes med å engasjere innledere som er med på å utforme norsk kornpolitikk i praksis.

Seniorkurs - forberedelse til en ny hverdag

Østfold Bondelag arrangerer kurs torsdag 12. mars kl. 10.00 - 17.00 rettet til bønder som skal overdra gården til neste generasjon, selge den eller avvikle gårdsdriften og fortsette å forvalte gården.

Fakta og følelser om rovdyr

Les dette intervjuet med Erling Aas - Eng om hvordan det i dag oppleves å bo, og ha dyr på beiter i områder hvor rovdyra er en del av hverdagen.

Viktig med riktige kutt for norsk jordbruk

-Vi skal kutte utslipp og tar oppgaven på alvor. Samtidig er jeg bekymret for konsekvensene de foreslåtte kuttene kan få, ikke bare for jordbruket, men for landet vårt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Best på verving

Hvaler Bondelag ble best på verving i Østfold i fjor, og økte medlemsmassen i laget med hele 33 %!

Autorisasjon for kjøp og bruk av plantevern

For å kunne kjøpe og bruke plantevernmidler må du ha plantevernbevis. Har du ikke dette fra før må du gå et grunnkurs, har du tatt dette tidligere må du gå fornyingskurs hvert tiende år. NLR Øst tilbyr kurs, sjekk tilbudet her

Dette skjer i Østfold Bondelag

Torsdag
27
februar

Styremøte Østfold Bondelag

Østfold Bondelag sitt kontor i Askim
Onsdag
11
mars

Styremøte Østfold Bondelag

Østfold Bondelag sitt kontor i Askim
Torsdag
12
mars

Seniorkurs for bønder - forberedelse til en ny tilværelse

Bøndenes Hus i Hærland

Våre samarbeidspartnere