Verving:

Til å hjelpe oss med de nevnte råd og tips, hadde vi fått besøk av Kaja Heltorp, prosjektleder i "Tørre og spørre" i Norges Bondelag. De tillitsvalgte fikk innføring i hvordan verve effektivt og hvilke argumenter som holder mål når man er ute å verver. Fokuset på verving i egen organisasjon bør og kan alltid bli bedre. Det skal ikke være slik at noen aldri blir spurt om å bli medlem. Ved generasjonsskifter og/eller skifte av eier ved et gårdsbruk, bør lokallagene ha innarbeidede rutiner for at nye eiere blir besøkt og/eller spurt om medlemskap i Bondelaget kunne være aktuelt for de. Og at de som tar den jobben med å spørre, også kan litt om hvorfor folk bør være medlem i bondens egen interesseorganisajon! Vi håper at de som deltok på vervekurset i går kveld - vet og kan litt mer om hva Bondelaget står for og kan argumentere FOR bondelagsmedlemskap!

Valgnemnder:

Leder av valgnemnda i Østfold Bondelag, Ottar Weel, hadde tatt turen fra Fredrikstad for å veilede oss gjennom kveldens tema: lokale valgnemnder og hvordan disse bør arbeide. Det ble en nyttig diskusjon rundt bordet, og vi var innom både hvordan ting IKKE bør gjøres og hvordan de HELST skal gjøres. Deltakerne var godt spredd i alder og erfaring, noe som gjør det artig å kjøre slike kurs, for da får vi en god diskusjon og man lærer av hverandre! Forhåpentligvis lærte alle de som var tilstede på valgnemndskurs i går kveld, at det er viktig å starte arbeidet tidlig:-)

Østfold Bondelag har som målsetting å kjøre kurs for lokale valgnemnder hvert år. De som sitter i lokale valgnemnder har alle en meget viktig jobb å gjøre på vegne av hele organisasjonen vår. Uten en oppegående og driftig valgnemnd, blir det ikke valgt dyktige folk i de rette posisjonene!

Vi takker for oppmøtet til de lokallagene som stilte opp med mannskap en flott mandags kveld i Halden!