Direktør i NHO Østfold, Roald Gulbrandsen, var i sin innledning til årsmøtet opptatt av vår felles interesse knyttet til fylkets verdiskaping. Gulbrandsen berømmet bondelaget for sin forståelse for dette skjebnefellesskapet og pekte på at bondelaget på det området er et forbilde for NHO.

Gulbrandsen pekte videre på den betydning Østfoldlandbruket har i dag for verdiskaping og arbeidsplasser og ikke minst knyttet til dette med å være en spydspiss i forhold til både bærekraftighet og det med å ta i bruk ny teknologi.

- At vår matvaresektor er beskyttet er en myte og ikke en sannhet. Under 1/3 av det som omsettes i dagligvare har høy toll, så det at dagens importvern fungerer som noen mur for norsk matvareproduksjon medfører ikke riktighet, kommenterte Gulbrandsen – og fikk mange anerkjennende nikk fra salen.

Han la til grunn en begeistring og stolthet for norsk mat som salen satte stor pris på.  I sin sluttappell utfordret han bondelaget på nødvendigheten av å fortsette å bygge oppunder denne stoltheten og identiteten til norsk mat.

Generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge, ga salen et bakteppe for sakene som blir sentrale i årets jordbruksforhandlinger. Han pekte spesielt på at det blir svært krevende om Regjeringen igjen vil sette enkeltprodusenter opp mot hverandre

- For eksempel får ikke kornbøndene her i Østfold noe bedre, om grasbøndene får dårligere rammevilkår.

Innledningene ble etterfulgt av en god og omfattende generaldebatt hvor de nærmere 70 delegatene ga innspill på alt fra utfordringene knyttet til å drive i områder med villsvin, gås, ulv o.l., krevende prosesser knyttet til utbygginger av infrastruktur, vårt ansvar for å «sette dagsorden» når det gjelder dyrevelferd, effekter av bortfall av arealtilskudd til gras i vårt fylke, viktigheten av god kontakt med skole og opplæring av barn, kommentarer til fylkeslagets krav til årets jordbruksforhandlinger, støtte til arbeid med jordvern, betydningen av kompetansebygging i næringa osv.

Se også andre saker som er publisert fra årsmøtet.