Dette ble en spennende og innholdsrik dag i møte med engasjerte og driftige mennesker. Det var nysgjerrige og interesserte deltagere fra både Akershus og Østfold, der nesten samtlige hadde ingen eller liten kjennskap til Inn på tunet (IPT) fra før, eller var i tidlig startfase i godkjenningsprosessen for å bli IPT-gård. Vi fikk se hvordan hver IPT-gård er unik i oppbygning av sin tjeneste, praktisk tilrettelegging på gården med lokaler, gjøremål m.m., og de flotte, driftige menneskene som står bak det. Det er mange meningsfulle IPT-tilbud som utføres på gårdene.

Dagen startet med en presentasjon av Kamperhaug gård i Halden og deres Inn på tunet-tilbud til barn og unge. Thor og Inger Cecilie Grønnerød, som driver Kamperhaug, pratet blant annet om hva de må forholde seg til av lovverk og regler, hvor forskjellig kommuners forvaltningspraksis er, og bruk av bonden som skolens utstrakte arm gjennom Inn på tunet-tjenester. Dette er dyktige folk med mye kunnskap som vi kunne la oss inspirere av.

Bilde: Kamperhaug gård holder innlegg om sitt IPT-tilbud til barn og unge.

Jo Fiske pratet om mulighetene som ligger i å bruke gården som alternativ læringsarena. Han pekte på at alle fag har kunnskapsmål som kan relateres til gårdsdrift. Skolene kan helt klart benytte gården som skolearena for spesialundervisning.

Bilde: Fra venstre: Jo Fiske, Ellen Ødegård (Inn på tunet Akershus), Ellen Evenrød (Østfold Bondelag) og Åse Hørsdal (Inn på tunet Sørlandet).

På Bredeg gård i Trøgstad fortalte Kjersti Bredeg Karlsrud og Ronny Flemming Nielsen om sitt dagaktivitetstilbud for demente. Det ble omvisning i den røde stua de benytter, og en titt hos hønene og kuene på gården. Ellen Ødegård, daglig leder i Inn på tunet Akershus SA, fortalte om tjenesteområdene i Inn på tunet, godkjenningsordningen (Kvalitetssikring i landbruket - KSL) som forvaltes av Matmerk, hva forskningen sier om Inn på tunet, og hvordan organisasjonen fungerer.

Bilde: Nysgjerrige kuer og kalver hos Bredeg gård.

Til slutt gikk turen til Kastet gård Aktivitetssenter i Hobøl. Her driver Ole Jørgen Hurum og Inger Johanne Røse IPT-tjenester innen rus og psykiatri til Hobøl kommune, og de viste frem flotte lokaler og dyr. Her har de fokus på vennlige dyr, og har noen sauer, høner, kaniner og ponnier til glede for brukerne.

Bilde: På Kastet gård Aktivitetssenter presenterer Ole Jørgen Hurum deres IPT-tilbud.

Bilde: Fra venstre: Inger Johanne Røse og Ole Jørgen Hurum på Kastet gård, Ellen Evenrød (Østfold Bondelag), Ellen Ødegård (Inn på tunet Akershus) og Jonas som jobber på aktivitetssenteret på gården.