Uvaag startet sin velkomst med følgende hilsen: «Velkommen til det kompakte, men mangfoldige fylke. Velkommen til fylke som mellom elver og sjøer, åsrygger og veier, har sitt jordbrukslandskap. Velkommen til fylket som har flest soldager i året».

Både Jacobsen og Uvaag pekte på hvor viktig jordbruket og skogbruket er for fylket, både for sysselsetting i primærnæringa, og for næringsmiddel- og treforedlingsindustrien. Begge snakket varmt om de 5 100 arbeidsplassene Østfoldjordbruket bidrar til, fordelt på 2 000 i primærjordbruket og 3 100 i næringsmiddelindustrien. Inkludert ringvirkninger gir det mer enn 7 500 arbeidsplasser.

Uvaag sa at Østfold har alle de viktigste produksjonene, unntatt geit, og at 1/5 av arealet i fylket brukes til matproduksjon. Korn- og proteinvekster er den viktigste produksjonen og dyrkes på 79 prosent av arealet, og i 2015 produserte fylket 23 prosent av alt norsk korn. 19 prosent av arealet ligger i gras til melk, sau og storfekjøttproduksjon, mens 2 prosent av arealet brukes til potet, grønnsaker, frukt og bær.

Østfold har et aktivt og voksende miljø innen økologisk jordbruk. ¼ av økologisk korn og grønnsaker finner vi i Østfold, og hele 44 prosent av de økologiske eggene produseres i fylket. Det foregår nå et spennende prosjekt regissert av Tine og FK, der fylkets økomelk-produsenter kun skal bruke nærproduserte korn og proteinkilder i sitt forgrunnlag.

Både Jacobsen og Uvaag snakket om hvor stort press matjorda i Østfold er utsatt for, enten det er til veg, bane eller bygninger. Jacobsen pekte på at jordflytting kan være en av løsningene, men at dette er svært utfordrende, både agronomisk og økonomisk.

Ingen var innom den dagsaktuelle jordbrukspolitikken, men Jacobsen avsluttet sin velkomst med hilsenen: «Vi heier på dere!».

Fylkesvaraordfører Siw Jacobsen ønsket også årsmøtedelegatene velkommen til Østfold.