Situasjonen er kritisk for mange bønder, og valgmulighetene skrumper inn for hver dag som går. Mange faktorer spiller inn for bonden; valg av kornsorter (antall vekstdøgn før modning), allerede innkjøpt såkorn kan ikke benyttes, arealer som dyrkes ligger under vann. Situasjonen for husdyrprodusentene er ikke mye bedre: grasproduksjonen har utfordringer med isbrann tidligere i år, kombinert med alt for mye nedbør.

Utfordringene står i kø for bønder i hele landet - og vi kommer her med en sterk oppfordring til de bøndene som evt skulle ha klart å bli ferdige med våronna: Har du ledig kapasitet og ser at naboen sliter - tilby din hjelp og vær en god venn/nabo.

De utfordringene vi nå står overfor går utover det rent økonomiske - det påvirker også vår mentale helse. Kanskje det nettopp er nå det er aktuelt for lokallagene våre å arrrangere "ad-hok" bondepuber? For å stille opp for hverandre og ta vare på hverandre i en vanskelig situasjon?

Norges Bondelag har også publisert en egen nettsak som beskriver alvoret i situasjoen landet over.

For sent for korndyrking? Vurder å ta kontakt med en grovforprodusent for å så gras istedet, slik at husdyrprodusentene får fôr til dyrene sine til vinteren. Det er stort behov for fôr til husdyrene på vestlandet, det vet vi allerede nå.

For mer informasjon, kontakt:

Martha Mjølnerød - m-im@live.no  mobil: 92460794

Nina Glomsrud Saxrud - nina.glomsrud.saxrud@bondelaget.no  mobil: 90686681