Varsel om årsmøte i Østfold Bondelag 2018 er nå sendt ut til lokallagene som kan fremme ytterligere saken innen 15. februar.

Frist for lokallagene til å melde på sine delegater er også 15. februar