Dersom lokale og nasjonale smitteverntiltak, eller smittesituasjonen ikke tillater et fysisk møte på det tidspunktet årsmøtet skal holdes, vil årsmøtet foregå digitalt på Teams 24. mars 2021.

Lokallag som vil ha en sak fremmet for årsmøtet, må sende saken til Østfold Bondelag senest 1 måned før årsmøtet (innen 24. februar). Innkalling, saksliste og sakspapir vil bli sendt ut elektronisk senest 10. mars 2022.