Valgnemnda innstiller til nytt fylkesstyre i Østfold Bondelag for 2015/2016:

LederMartha Mjølnerød, Spydeberg, gjenvalg for 1år

Produksjon: Korn, skog og slaktegris, samt hest. Hjemsted: Spydeberg. Alder: 54 år. Heltidsbonde.

Nestleder: Svend Arild Uvaag, Eidsberg, gjenvalg for 1år

Produksjon: Korn, mjølk og kjøtt. Hjemsted: Eidsberg. Alder: 57 år. Heltidsbonde.

Styremedlemmer:       

Tor Jacob Solberg, Skiptvet, ny, velges for 2 år

Produksjon: Korn, skog, mjølk og kjøtt. Hjemsted: Skiptvet. Alder: 33 år. Heltidsbonde.

Svend Arild Uvaag, Eidsberg, gjenvalg for 2 år

Styremedlemmer: 

Berit Ullestad, Rygge, ikke på valg

Produksjon: Potet, grønnsaker, korn og skog. Hjemsted: Rygge. Alder: 54 år. Heltidsbonde.

Lise Thorsø Mohr, Torsnes, ikke på valg

Produksjon: Korn, skog, mjølk og kjøtt, samt hest. Hjemsted: Fredrikstad. Alder: 59 år. Heltidsbonde.

Vara medlemmer til styret:             

1. Jon Stumberg, Idd, ny, velges for 1 år

Produksjon: Korn og skog. Hjemsted: Halden. Alder: 33 år. Deltidsbonde. Snekrer ved siden av gårdsbruket.

2. Lars Holene, Askim, ny, velges for 1 år

Produksjon: Korn og egg. Hjemstad: Askim. Alder: 43 år. Heltidsbonde.

3. Ole Kristian Bergerud, Sarpsborg, gjenvalg for 1 år 

Produksjon: Korn, skog, kjøtt, samt hest. Hjemsted: Sarpsborg. Alder: 35 år. Heltidsbonde.     

For mer utfyllende opplysninger om valgnemndas arbeid, ta kontakt med nemndas leder, Ottar Weel på tlf: 95106999.