Du kan lese innstillingen i sin helhet her, men vi nevner kort hovedessensen i innstillingen her:

Forslag på nytt styre i Østfold Bondelag 2012-13:

  • Gjenvalg for 1 år på leder: Bjørn Gimming, Idd
  • Gjenvalg for 1 år på nestleder: Martha Mjølnerød, Spydeberg
  • Forslag på nytt styremedlem for 2 år: Lise Mohr, Torsnes
  • Forslag på nytt styremedlem for 1 år: Berit Ullestad, Rygge (siste år for Rune Sandklev, som har bedt om fritak)
  • Styremedlemmer som gjenstår 1 år, og som derfor ikke er på valg: Rolf Øyvind Thune, Rakkestad og Martha Mjølnerød, Spydeberg

Forslag på nye varamedlemmer for 1 år:

1. vara: Ole Magnus Lillestrand, Askim

2. vara: Svend Arild Uvaag, Eidsberg

3. vara: Tor Jacob Solberg, Skiptvet