Den samlede innstilling fra valgnemnda i Østfold Bondelag til nytt styre i Østfold Bondelag i kommende arbeidsår er:

Leder:                       Svend Arild Uvaag - gjenvalg for 1 år

Nestleder:               Ole Kristian Bergerud - gjenvalg for 1 år

Styremedlemmer:    Henning Lyche Røed - ny for 2 år

           Ole-Kristian Bergerud - gjenvalg for 2 år

           Tor Jacob Solberg -  ikke på valg, gjenstår 1 år

           Trude Hegle - ikke på valg, gjenstår 1 år

 

Varamedlemmer:     1.  Aase Maren Øiestad Hesleskaug - ny for 1 år

           2.  Ida Marie Ruud Stemmedalen - ny for 1 år

           3.  Anne Sofie Olsen-Torp - ny for 1 år