Valgkomiteens leder, Anne Grete Stabekk, kan fortelle at Østfold Bondelag det siste året har hatt et godt fungerende styre. - Styremedlemmene har hatt god kompetanse innefor de varierende produksjoner, sier hun og peker også på at medlemmene er plassert godt geografisk i Østfold og er godt fordelt i både alder og kjønn.

Om valgkomiteens arbeidsprosess, kan Stabekk fortelle at valgkomiteen også i år har hatt en intervjurunde med styret og vararepresentanter. - Inntrykk i fra disse intervjuene har vært positive, sier hun og forklarer videre at de valgte har hatt et godt samarbeid, interessante arbeidsoppgaver og utfordringer, og de ønsker å fortsette sitt arbeide for Østfold Bondelag. - Ut fra disse opplysningene innstiller valgkomiteen til gjenvalg av alle personer som er oppe til valg, sier Stabekk.

Den samlede innstillingen er som følger:

Styret i Østfold Bondelag

Leder: Svend Arild Uvaag, Eidsberg - gjenvalg, 1 år

Nestleder: Ole-Kristian Bergerud, Sarpsborg - gjenvalg, 1 år

Styremedlemmer:

Henning Lyche Røed, Råde - gjenvalg, 2 år

Ole-Kristian Bergerud, Sarpsborg - gjenvalg, 2 år

Aase Maren Ø. Hesleskaug, Eidsberg (ikke på valg, gjenstår 1 år)

Trude Hegle, Rakkestad og Degernes (ikke på valg, gjenstår 1 år)

Varamedlemmer:            

1. Kjell Einar Huseby, Berg - gjenvalg, 1 år

2. Hege G. Degnes, Rakkestad og Degernes - gjenvalg, 1 år

3. Ellen Evenrød, Glemmen - gjenvalg, 1 år

 

Utsendinger til årsmøtet i Norges Bondelag 2019 og 2020 (Ikke på valg i 2020, gjenstår 1 år)

 1. Aase Maren Øiestad Hesleskaug, Eidsberg
 2. Trude Hegle, Rakkestad og Degernes
 3. Kjell Einar Huseby, Berg
 4. Hege Gjerberg Degnes, Rakkestad og Degernes
 5. Ellen Evenrød, Glemmen

Utsendinger til årsmøtet i Norges Bondelag 2020 og 2021 (På valg i 2020, 2 år)

 1. Henning Lyche Røed, Råde - gjenvalg, 2 år
 2. Ole-Kristian Bergerud, Sarpsborg - gjenvalg, 2 år
 3. Thomas Riiser, Askim - ny, 2 år
 4. Finn-Erling Kristoffersen, Rygge - ny, 2 år

Vararepresentanter i nummerorden til Norges Bondelag sitt årsmøte (på valg hvert år)

 1. Kristin Thonerud, Spydeberg
 2. Per Ola Haartveit, Aremark
 3. Charlotte Forsberg, Onsøy
 4. Per Kristian Solberg, Skiptvet
 5. Hans Trygve Torp, Berg
 6. Ragnhild Duserud, Eidsberg
 7. Magnus Aandstad, Rakkestad og Degernes
 8. Oskar Rostad, Rolvsøy
 9. Nora Kaabbel Flaten, Trøgstad
 10. Mina Mjærum Johansen, Østfold Bondelag

 

Utsendinger med personlige vararepresentanter til:

Årsmøtet i Østfold Bygdekvinnelag 2021 (Velges hvert år, men innstiller for det påfølgende år)

Aase Maren Øiestad Hesleskaug - Vara: Hege Degnes

Ole-Kristian Bergerud - Vara: lokallagsleder på årsmøtestedet

 

Årsmøtet i Østfold Bygdeungdomslag 2021 (Velges hvert år, men innstiller for det påfølgende år)

Kjell Einar Huseby - Vara: lokallagsleder på årsmøtestedet

Henning Lyche Røed - Vara: Aase Maren Øiestad Hesleskaug

 

Representanter til valgnemnda i Østfold Bondelag

Lars Holene, Askim - (Ikke på valg, gjenstår 1 år)

Anne Kraggerud, Spydeberg - (Ikke på valg, gjenstår 1 år)

Svein Iver Gjøby, Rakkestad og Degernes - (Ikke på valg, gjenstår 2 år)

Jon Stumberg, Idd - (Ikke på valg, gjenstår 2 år)

Eva Skår Sørli, Sarpsborg - Ny, 3 år

 

Leder i valgnemnda: Anne Kraggerud, Spydeberg - Ny, 1 år

Nestleder i valgnemnda: Jon Stumberg, Idd - Ny, 1 år

Vararepresentanter (velges hvert år)                    

 1. Kari Molle Bråthen, Spydeberg
 2. Per Kristian Solberg, Skiptvet
 3. Hans Christian Kihl, Råde

 

Møteleder på Østfold Bondelags årsmøte 2021 (velges hvert år)

Tove Borud - Vara: Ole Johan Borge