- Hvordan skal vi opptre? Våronna nærmer seg og vi skal snart ut i trafikken med redskapene våre igjen.
Idd bondelag vil sette fokus på hvordan vi oppfører oss i trafikken og arrangerer et infomøte om kjøretøy- og førerkortregler på Idd bygdehus torsdag 14. mars kl 18.30 (tidl. Bøndernes hus, midt på Iddesletta).

Vi får besøk fra Statens vegvesen som vil informere oss om regelverket rundt kjøring med landbruksmaskiner i trafikken. Hvordan vi skal opptre i forhold til kjøring, merking av redskapene, hvilke førekortklasser som gjelder og aldersgrenser i forhold til dette. De vil også ta for seg reglene rundt dispensasjoner for kjøring med bred last, krav til følgebil, og når og hvor langt vi har lov til å kjøre. Og selvfølgelig svarer de på spørsmål vi måtte ha rundt temaet trafikk.

Skal vi holde på tilliten og omdømmet vi har blant folk flest er det viktig at vi opptrer seriøst og «oppfører oss orntli'», også når vi er ute i trafikken. Vi ønsker alle bønder velkommen, medlem eller ikke, til en matnyttig temakveld. Matnyttig blir den i form av metervis servering av norsk kvalitetsmat. Vel møtt!

Hilsen styret til Idd Bondelag

v/ leder Jon Stumberg

Mobiltlf: 93659001