Regjerninga har gjort denne prosessen unødvendig komplisert. Meldinga ble lagt fram 9. desember i 2016 og det burde vært mulig å bli enige tidligere, sier lederen i Østfold Bondelag.

Det har vært varsla at næringskomiteen på Stortinget skulle komme med sin innstilling torsdag 23. mars og at den skulle opp til behandling i Stortinget tirsdag 28. mars. I går kom imidlertid beskjeden  om at innstillinga er utsatt, fordi regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet vil forhandle videre med samarbeidspartiene Venstre og KrF. Det er varslet at innstillinga først vil komme 6. april og at det skal behandles i Stortinget 25. april. Den 26. april skal kravet fra jordbruket til årets jordbruksforhandlinger leveres til staten ved landbruks- og matdepartementet. Dette er en svært lite tilfredsstillende situasjon, sier Uvaag. Politikerne har skapt en forventning om at vi skulle få svar den 23. mars og en avklaring i Stortinget i god tid før jordbruksoppgjøret. Dette gjør det svært utfordrende å jobbe fram et krav fra jordbruket, da vi ikke vet premissene vi skal utarbeide kravet i forhold til. I samarbeidsplattformen legges det vekt på forutsigbarhet, dette er alt annet enn forutsigbart, sier fylkeslederen.

Regjeringa har møtt sterk motstand for innholdet i jordbruksmeldinga i flere måneder, men selv ikke i 12. time vil de innse at flertallet på Stortinget ønsker en annen landbrukspolitikk. Uvaag er allikevel optimistisk til at næringskomiteen vil levere en innstilling som legger til rette for et landbruk i hele landet, økt matproduksjon på norsk jord og forutsigbare rammevilkår for bonden.

Vi har store forventninger til at KrF og Venstre vil bidra til å skape flertall for gode løsninger, sammen med opposisjonspartiene.

Fram til nå er det medlemmene i næringskomiteen som har forhandla om innstilliga til jordbruksmeldinga. Nå blir det varsla at de parlamentariske lederne i Høyre og Fremskrittspartiet og partilederne i Venstre og KrF tar over forhandlingene.

Det er svært viktig for næringa at Stortinget lander denne saken på en god måte. Dette er ei meding som angriper næringa fra alle kanter. Landbruksorganisasjonene har siden 9. desember brukt mye energi på å synliggjøre og kommunisere hva innholdet i meldinga vil føre til for norsk landbruk. Resultatet av politikken meldinga legger opp til, vil redusere landbrukets evne til å produsere mat til en voksende befolkning.