Dagens program er som følger:

10.00     Velkommen v/Østfold Bondelag og Østfold Bygdeungdomslag

10.40     Foredrag Nortura; «virtuell omvisning», verdiskaping, innovasjon, samvirke

11.30     Foredrag; Verdien av norsk dyrehelse og dyrevelferd v/Anja Fyksen Lillehaug, veterinær og rådgiver i Norges Bondelag

12.30     Avreise Bamsrudlåven

13.00    Lunsj – lokalprodusert mat og prat med 3 unge bønder som driver Bamsrudlåven med selskap, utleie, isproduksjon, egg, honning, korn, melk

14. 30    Avreise

15.00     Besøk hos kalkun-, ammeku gras- og kornbonde Einar Solerød, Eidsberg:  Omvisning, fôre/klappe dyr

16.00     Avreise – busstur m/innledning og eftasvæl

16.45   Fru Blom i Degernes; «virtuell omvisning»

18.00     Hjemreise

De skal besøke gårdsbruk med ulike tradisjonelle produksjoner som korn, fjørfe, ammeku til unge bønder som utvikler ny næring. De vil møte unge bønder som forteller om sin hverdag, og hvordan de opplever å være ung bonde i Østfold i dag. Kanskje vil de få sjans til å prøve seg som «bonde for en dag» og ikke minst lokalprodusert mat

Tillitsvalgte fra bygdeungdomslag og bondelag vil gi en kort innføring i landbrukspolitiske spørsmål, betydningen av det som produseres i Østfold, dyrevelferd m.v, og sammen skal vi drøfte muligheter og utfordringer.