Landbrukshelga er helg helg spekket med landbruksrelaterte kurs og arrangeres i år på Fredrikten Hotell i Halden Ett av tilbudene er "Unge bønder" kurs, og er du ung bonde er dette en gyllen anledning til å bli kjent med andre landbruksinteresserte.

Unge bønderkurset er alltid populært og det har fått mange gode tilbakemeldinger tidligere, både fra deltagere som skal ta over gård og de som alt har tatt over. Så oppfordringen er "skaff dere barnevakt og ta med kjæresten på kurs".

Litt om årets innhold

Ragnhild Duserud er ung bonde selv og jobber i Felleskjøpet. Hun skal fortelle om samvirket; hva det er og hvorfor det er nyttig for bonden. I tillegg settes landbrukspolitikk på agendaen. Her vil Anders Huus, seniorrådgiver i fra Norges Bondelag, ta for seg noen av hovedtrekkene i politikken slik at man enklere kan forstå hvordan systemet fungerer.

Jon Baggetorp, regnskapsfører i Spydeberg Regnskapslag, har holdt foredrag på kurs for unge bønder flere ganger og det faller alltid i god jord. Han kommer også i år, og vil ta for seg regnskap og økonomi knyttet til det å drive gård. Her er det mye nyttig å lære!

Litt om kursopplegget

Unge bønder-kurset arrangeres lørdag 10. februar og består av to sammenhengende kursbolker som varer frem til lunsj. Etter lunsj kan du velge å gå på en kursbolk om klima og landbruk eller en kursbolk om skogfond, skatt og økonomi hvis du ønsker. Kursdagen avsluttes med en felles samling med de andre kursdeltagerne på hotellet. På kvelden blir det servert en 3-retters middag i Kongshallene like ved hotellet.

På søndagen er det flere spennende kurs å velge i; blant annet flere skogfaglige kurs, samt kurs for den grovfôr-interesserte og en introduksjon til hva du bør tenke på hvis du skal starte med husdyr. Dagen avsluttes også med en felles samling for alle med besøk av Yngve Ekern som forteller om sine perspektiver rundt maten vår, produsentene og forbrukerne.

Rabatt

Østfold Bondelag ønsker å gi rabatt til deg som er medlem i Bondelaget og som blir med hele helgen.

Hvis du er medlem i Bondelaget og under 35 år, får du 1000 kr i rabatt dersom du oppfyller følgende krav:

 • Velger «Full pakke med overnatting» (i dobbeltrom eller enkeltrom)

 • Deltar på kurset «Unge Bønder» på lørdag frem til lunsj

 • Velger en av disse kursbolkene lørdag ettermiddag:

«Klima og landbruk»

«Skogfond, skatt og økonomi»

 • Velger til sammen 3 kursbolker på søndagen. Du kan velge blant disse:

  Sammenhengende kursbolker på morgenen, frem til lunsj:

  «Grovfôrøkonomi, foring og grasproduksjon»

  «Husdyr og kjøttproduksjon»

  «Bærekraftig kjøkkenhage»

  Kursbolk som går på morgenen:

  «Foryngelse og planting»

  Kursbolk som går før lunsj:

  «Ungskogpleie» (går etter kursbolken «foryngelse og planting»)

Kursbolker etter lunsj:

«Tynning og forskjellige hogstformer» 

«Lønnsomhet i kornproduksjonen, tørking og lagring av korn»

For eksempel kan du på søndagen velge blant de sammenhengende kursbolkene som går frem til lunsj og deretter velge blant kursbolkene som går etter lunsj. Eller du kan velge en av hver av kursbolkene som går på morgenen, før lunsj og etter lunsj.

Rabatten trekkes fra totalsummen for alle kursene du velger i registreringsskjemaet.

Påmelding gjøres her

Påmeldingsfrist torsdag 18. januar.

(senere påmelding blir belastet med 200 kr i gebyr)