- Spørsmål rundt ulvesona og forvaltning av ulven er en sak Østfold Bondelags medlemmer og styremedlemmer er opptatt av. I september valgte Østfold Bondelag å sende et brev til Norges Bondelag med vårt vedtak i denne saken. Etter at ulvesoneutvalget la frem sin rapport ønsker vi å se på saken en gang til, sier fylkesleder Martha Mjølnerød.

- Det er viktig for oss å understreke at Norges Bondelag og Østfold Bondelag står fast på formuleringen fra Prinsipp programmet til Norges Bondelag;

  • Det skal ikke være en fast stamme av ynglende ulv i Norge 
  • Forvaltningen av rovdyrene må sees i sammenheng i grenseområdene og ulv, bjørn og jerv som oppholder seg i grenseområdene må telle med i bestandsmålet.

- Men hvordan kan vi best kan oppnå det vi ønsker, gjennom å beholde dagens ordning eller å fjerne ulvesonen? Dette vet vi at det er mange ulike meninger om. Østfold Bondelag sa i sitt vedtak at vi har betenkeligheter mot å fjerne ulvesonen. Dette sier vi fordi vi er usikre på konsekvensene av å fjerne den. Vil bestandsmålet fortsatt stå? Og hvordan skal man avgjøre hvilke ynglinger som skal tas ut? Og hva med våre forpliktelser fra Bernkonvensjonen og rovviltforliket?

Østfold Bondelag er videre opptatt av å jobbe i forhold til dekking av tap, og kompensasjon for den byrden det er å bo i en ulvesone.

Østfold Bondelag var tilstede i salen på ulvemøtet i Halden mandag 14.01 i regi av "Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk". Vi ønsket å høre både det politiske panelet og hvilke spørsmål som opptok de over 300 i salen. - Jeg oppfatter at mange ønsker å fjerne ulvesonen, eller å utvide den til å gjelde hele Sør-Norge, sier organisasjonssjef Nina Glomsrud Saxrud. - Jeg merket meg Eirik Mildes innlegg hvor han rapporterte fra arbeidet i ulvesoneutvalget, og også redegjorde for sitt syn. Videre understreket Svein Roald Hansen, som sitter på stortinget for Ap, at bestandsmålet står fast. Senterpartiets Anne Kari Holm var klar på at Senterpartiet ikke ønsker ulv, og dette ble fulgt opp Høyres Ingjerd Schou. Det ble også en diskusjon rundt om ulven stammer fra den finsk russiske rasne eller den skandinaviske. Dersom den er fra den finsk-russiske vil den ikke lenger være en truet art mente flere i panelet. Østfold Bondelag tar denne debatten med seg inn i diskusjonen rundt ulvesona på kommende styremøte.

Husk at du som medlem kan bidra til å gi styremedlemmene i Østfold en enda bedre forutsetning for diskusjonen i styremøtet, så bruk muligheten til å ta kontakt med fylkesstyrets medlemmer, oppfordrer Saxrud.

Brevet Østfold Bondelag sendte til Norges Bondelag vedrørende ulvesona i september 2012

Ulvesone utvalgets rapport kan du se her

NRK Østfold var tilstede på ulvemøtet

Halden arbeiderblad dekket ulvemøtet