Hvordan kan mer av husdyrfôret vårt baseres på norske ressurser i framtida, og hvilke virkemidler må til? Anders Huus, seniorrådgiver i Norges Bondelag, gir svar i ukas episode.