Slik går du fram:
Registrer deg på arbeidsplassen.no eller hos Norske landbrukstenester i din del av landet både om du ønsker arbeid og om du søker arbeidskraft.

Vi er i en spesiell situasjon nå, og mye har endret seg de siste ukene. Dette påvirker også oss i landbruket, og en av de tingene som har vært ekstra utfordrende er å skaffe arbeidskraft nå som det er strenge regler for innreise til landet. Hvert år er det 15-20 000 utenlandske arbeidere som bidrar i norsk landbruk, og da spesielt i produksjon av grønnsaker, frukt og bær. Mange av dem som jobber i landbruket er spesialisert arbeidskraft, som kommer igjen år etter år. 

Vi i Norges Bondelag har fått flere henvendelser fra personer som ønsker å bidra. Både studenter, permitterte og andre som av ulike årsaker har lyst å bidra. Dette setter vi utrolig stor pris på! 

Er du ute etter arbeid? 

Vil du jobbe i landbruket? Da kan du registrere seg på arbeidsplassen.no eller hos landbrukets bemanningsbyrå, Norske Landbrukstenester i din del av landet. 

Trenger du hjelp på din gård? 

Da kan du registere det på arbeidsplassen.no eller kontakte Norske Landbrukstenester i din del av landet.

Det er også ulike lokale ordninger i regi av landbrukskontoret i kommunene, NAV eller andre initiativ. 

Bondelagets videre arbeid

Vi samarbeider med grøntnæringen og resten av landbruket for å finne gode løsninger for deg som bonde. Vi er i tett dialog med myndighetene og gjør det vi kan for å lette situasjonen. Mange produsenter kjenner på en usikkerhet nå ved inngang til den hektiske våren. Vi ser alvorlig på dette, og det en prioritert sak for oss akkurat nå.

Norges Bondelag har foreslått et «frikort» for de som mottar dagpenger. Forslaget går ut på at de kan tjene inntil 100.000 uten å miste dagpengene slik at permitterte arbeidstakere motiveres til å søke jobb i næringa.  Vi har fått til en ordning der utenlandske arbeidere som er i landet, får forlenget sin arbeids- og oppholdstillatelse. 

Vil du lese mer om behovet for arbeidskraft finner du det her